Dom zdravlja Makuncevic - Dom zdravlja Bogatić: Kažnjeni zato što rade više i bolje od ostalih!
ИСТАКНУТО ТРАКА

Dom zdravlja Bogatić: Kažnjeni zato što rade više i bolje od ostalih!

pin - Dom zdravlja Bogatić: Kažnjeni zato što rade više i bolje od ostalih!

Dom zdravlja u Bogatiću je u potpunosti ispoštovao zakon o maksimalnom broju zaposlenih – sa 183 broj radnika u ovoj ustanovi je smanjen na 160.

– Broj zaposlenih je smanjen prirodnim odlivom, a deset radnika je prevremeno penzionisano – objašnjava dr Goran Makunčević, direktor Doma zdravlja.

Iako su uspeli da ispoštuju zakonski normativ, u ovoj ustanovi ponavljaju zamerku što je maksimalni broj zaposlenih određen po broju stanovnika, a ne i na osnovu sagledavanja realnog stanja i potreba građana. Dom zdravlja u Bogatiću je, praktično, ovim zakonom kažnjen zbog proširenja obima usluga i dobrog rada. Jer, za razliku od drugih domova u opštinama sa približnim brojem stanovnika, ovde postoje specijalistička služba i laboratorija, a zakonom nisu uvažene ni druge specifičnosti.

– Broj stanovnika u opštini Bogatić se jeste smanjio, ali se broj izvršenih usluga u Domu zdravlja povećao za više od 30 posto. Prošle godine taj broj je premašio 300.000. Ako bi se uzeo u obzir i taj podatak, dolazimo do zaključka da određivanjem maksimalnog broja radnika nisu iskazane potrebe Doma zdravlja i građana opštine Bogatić. Na primer, po normativu koji smo dobili u našem Domu zdravlja ima višak vozača, a mi jedva izvršavamo sve usluge sa postojećim brojem radnika. Jer, određeni broj je potreban za angažovanje u službi hitnog prijema, zatim imamo dosta bolesnika koji odlaze na dijalizu, a uz to se povećava i broj pacijenata kojima je potreban sanitetski prevoz – navodi Makunčević.

Prema „kadrovskom planu“ u Domu i ambulantama treba da bude zaposleno 36 lekara, a ima ih dva manje i nadležna republička komisija devet meseci ne odgovara na zahtev da se odobri prijem novih.

– I sa smanjenim brojem zaposlenih Dom zdravlja uspešno izvršava svoju funkciju i zdravstvena zaštita stanovništva nijednog trenutka nije dovedena u pitanje. Da bi tako i ostalo, jedan broj radnika, koje ne plaća Fond zdravstvene zaštite, finansiramo iz sopstvenih sredstava i uz pomoć lokalne samouprave iz budžetskih sredstava koja su nam opredeljena – dodaje Makunčević.

D.Grujić

 

Related Images: