BLOKADA arhiva - "SITNA" SELJAČKA GAZDINSTVA NA PUTU U - PROPAST
ИСТАКНУТО ПОГЛЕДИ

„SITNA“ SELJAČKA GAZDINSTVA NA PUTU U – PROPAST

pin - "SITNA" SELJAČKA GAZDINSTVA NA PUTU U - PROPAST

Drina i Sava nedavno ponovo zapretiše poplavama, ali mačvanski selјaci se nimalo ne uzbudiše. Nјima je voda odavno „preko grla“  i pravi je fenomen kako se dosad nisu podavili. Poslednje (iznevereno) obećanje premijera o pobolјšanju položaja polјoprivrede pretočeno u uredbu kojom su subvencije smanjene i pojedine ukinute, a dospele se uprkos punoj budžetskoj kasi isplaćuju sa godinu dana zakašnjenja, novi je udarac  po džepu selјaka. Ali, oštroumni selјak zna da tome nije kraj i spreman je za potpunu propast.

Pred proleće, kad krenu da rastu vode, raste i muka stočara jer padaju cene svinja. Početkom marta u Badovincima i Salašu Crnobarskom gnevni odgajivači tovlјenika su spontano izašli na ulicu sa svojim traktorima. Odbornici Skupštine opštine Bogatić su jednoglasno podržali njihovih trinaest zahteva. Predstavnici stočara otišli su u Ministarstvo polјoprivrede da i njima predoče svoje zahteve. Predali zahteve, ispričali se, složili sa državnim činovnicima kao prave diplomate da su svi zahtevi opravdani i – kao da se ništa nije dogodilo.

– Zahtevi su potpuno opravdani i svi odbornici su ih podržali. Proizvođačka cena tovlјenika je 150 dinara, a otkupna se kreće od 105 do 115 dinara. Pojedini zahtevi jesu dugoročni, ali ima i onih koji bi mogli odmah da se realizuju što bi pomoglo proizvođačima. Kada bi se zaustavio uvoz, na primer, ili kao što je traženo da država stočarima pokrije gubitak tako što će im dati kukuruz iz robnih rezervi – kaže Aleksandar Ilijašević, predsednik Skupštine opštine.

I sam polјoprivrednik, Ilijašević smatra da država vodi agrarnu politiku koja uništava sitna i za tržište neinteresantna polјoprivrednih gazdinstava.

– Politika je takva da državi nije interes da selјak povećava proizvodnju jer sa ovakvim cenama njemu ne ostaje ni za prostu reprodukciju. Dugo godina unazad rade sa gubicima, ali su i pored toga obnavlјali proizvodnju jer su se borili da prežive svaštareći i pokrivajući gubitke u stočarstvu proizvodnjom u ratarstvu. Ali, dokle više mogu tako. Pompezno se najavlјuje dolazak Tenisa kao da će selјacima procvetati ruže kad se otvore tovilišta i klanice. Tek tada sitnih proizvođača neće biti nigde – dodaje Ilijašević uz opasku da se mladima na ovaj način šalјe poruka da treba da nastave da beže iz sela.

Vladan Ilić iz Crne Bare kaže da iako „nije čist polјoprivrednik“, već njegovo domaćinstvo živi od mešovitih prihoda, uočava da je stanje u polјoprivredi teško.

– Situacija je pogoršana i ne vodi ni kuda ne vodi. Prvo su povećali subvencije, pa ih sada smanjili i neke ukinuli. Ja imam 1,5 hektar obradive zemlјe i nikada i nisam imao više od pet svinja, ali vidim da drugi smanjuju tov i da se stočni fond stalno smanjuje. U Crnoj Bari su uglavnom sitni proizvođači, možda između deset i dvadeset posto ima „krupnijih“. Možda su oni interesantni Tenisu, kada dođe u Srbiju, a šta će mu oni sa pet ili deset komada – kaže Ilić.

Zbog izbora raspisanih za 24. april nalogodavci iz Evropske unije verovatno će odložiti ukidanje prelevmana na uvoz mesa i stoke. To je tek slamka spasa za stočare da do tada neće imati još veće gubitke. Ali, šta će biti posle izbora?

D.Grujić

Naslovna fotografija: Arhiva protest poljoprivrednika

Related Images: