Naslovna Pomoc Dusanu1 - Црвени крст Богатића прикупља прилоге за лечење Душана Шобића - ПОТРЕБНО још волонтера!
ЖИВОТ ИСТАКНУТО ТРАКА

Црвени крст Богатића прикупља прилоге за лечење Душана Шобића – ПОТРЕБНО још волонтера!

pin - Црвени крст Богатића прикупља прилоге за лечење Душана Шобића - ПОТРЕБНО још волонтера!

Црвени крст Богатића  до 12. јула прикупљаће у месним заједницама новчане прилоге за лечење Душана Шобића.
Волонтери Црвеног крста ће новчане прилоге примати од грађана који желе да помогну и о томе ће издавати признаницу, а све уплате евидентирани и уплатити на текући рачун Црвеног крста.
Правна лица и предузетници који желе да помогну на овај начин, своје прилоге могу уплатити на рачун Црвеног крста број 205-28805-03 код Комерцијалне банке,са назнаком „За лечење ШОБИЋ ДУШАНА“.

Црвени крст је, сазнајемо, проследио и предузећима, установама и власницима радњи апел за новчану помоћ.

У наредних недељу дана потребно је да се сакупи 7000 евра за трећу терапију коју Душан мора да прими средином јула.
Сви људи добре воље који поред личног прилога желе да се укључе у екипе за прикупљање прилога то могу остварити јављањем у Црвени крсту Богатић (Улица Милића од Мачве бр.1 – улица поред Дома здравља ) или назвати на телефоне: 015/7786-170, 7786-115, 7413-046 Мејл адреса је : bogatic@redcross.org.rs

Related Images: