Petar Petrovic Naslovna 2 1 - Покрајински секретаријат за социјалну политику: За бекство Петра Петровића из душевне установе нико није одговоран!
ИСТАКНУТО ТРАКА

Покрајински секретаријат за социјалну политику: За бекство Петра Петровића из душевне установе нико није одговоран!

pin - Покрајински секретаријат за социјалну политику: За бекство Петра Петровића из душевне установе нико није одговоран!

[bws_googleplusone]

Петар Петровић је пре два месеца побегао са одељења појачаног надзора Дома за душевне болеснике у Старом Лецу тако што је током ноћи искочио кроз прозор. Појачани надзор подразумева закључавање врата и непрекидно присуство неговатеља. Покрајински секретаријат за социјалну политику није предузео мере ванредног инспекцијског надзора јер је „Дом испоштовао све прописане процедуре“.

Од 19. октобра, када је у пижами и папучама кроз прозор побегао из Дома за душевно оболела лица „1.октобар“ у Старом Лецу код Пландишта, Петру Петровићу, у Богатићу познатијем као „Пера мачак“ изгубио се сваки траг. Како смо писали, потрага коју је након бекства предузела ова установа није дала резултате, а до данашњег дана ни полиција није добила никакву информацију. Као да је у земљу пропао – два месеца га нико нигде није видео!

Из кабинета Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, на захтев „Мачва Преса“ да нам доставе више детаља о Петровом нестанку, саопштено је да су инспектори Покрајинског секретаријата обавештени о „инцидентном догађају који се догодио у ноћи 18 и 19. октобра“.

 – Иако се ради о душевно оболелом лицу, Покрајински секретаријат није предузео мере ванредног инспекцијског надзора јер је Дом испоштовао све прописане процедуре – пише у информацији која нам је достављена.

Сазнајемо да је Петар Петровић од марта још два пута бежао из Дома. После првог бекства он је сутрадан пронађен и „премештен на одељење са појачаним надзором“. И друго напуштање установе са одељења са појачаним надзором окончано је успешно, па је враћен, а трећи пут је нестао без трага.

Из Покрајинског секретаријата објаснили су да одељење појачаног надзора подразумева  „закључавање врата, присуство неговатеља током 24 сата, док ни једно одељење било које установе не сме имати решетке ни на вратима ни на прозорима. На прозорима може бити искључиво мрежа, као заштита од инсеката. Овај податак сматрамо битним, јер је корисник током ноћи кроз прозор напустио објекат, што је све забележено у књизи дежурства и достављено Покрајинском секретаријату. Корисницима установа за смештај  се не ограничава кретање, а у случају ове установе корисници имају могућност кретања по насељу, што је у већини случајева неопходно у терапијском и инклузивном смислу“ – пише у информацији.

Иако су запосленима у Дому и инспекторима социјалне заштите познате „манифестације болести које су изражене у виду психомоторног немира, бесциљне шетње током дана, као и израженом жељом за повратак у место порекла“, без одговора су остали детаљи о другим процедурама које је требало испоштовати да би се спречио трећи покушај бекства (осим евидентирања у књизи дежурства) после којег се не зна где је Петар ни да ли је уопште жив.

Д. Грујић

Објављујемо у интегралном делу одговор Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, који су нам љубазно доставили на наш захтев.

 

Предмет:           Одговор на упит о кориснику Дома за душевно оболела лица 1. октобар“ Стари Лец, Пландиште

 

Поштовани,      

 

  1. децембра 2016. године на имејл покрајинског секретара за социјалну политку, демографију и равноправност полова Предрага Вулетића стигао је упит о кориснику Дома за душевно оболела лица “ 1. октобар“ у Старом Лецу и активностима које је спровела Установа и Покрајински секретаријат са инцидентним догађајем од 19.октобра 2016. године. О поменутом догађају и активностима које су предузете и о томе Вам можемо рећи следеће:

 

Инспектори Покрајинског секретаријата за социјалну политку, демографију и равноправност полова обавештени су 19.октобра 2016.године  од  Дома за душевно оболела лица „1. октобар“  у  Старом Лецу о инцидентом догађају који се догодио у ноћи између 18. и 19. октобра  и напуштању одељења именованог корисника.

У информацији коју су инспектори добили наведено је које су све радње предузете од момента када  је утврђено да је корисник напустио одељење. Дом је одмах по нестанку предузео мере потраге, које су у претходна два случаја дале резултате, проширивању потраге на суседна насеља, обавестио полицијску станицу у Пландишти, водитеља случаја у надлежном центру за социјални рад и оснивача, Покрајински секретаријат за социјалну политку, демографију и равноправност полова.

У информацији пристиглој из Дома инспектори социјалне заштите добили су информације који садрже битне карактеристике корисника, порекло, дијагноза, и манифестацијама болести које су овде изражене у виду психомоторног немира, бесциљне шетње током дана, као и израженом жељом за повратак у место порекла. Од момента пријема корисника у Установу, забележена су два случаја напуштања Дома, који су се окончали проналаском корисника у кратком времену.

Након првог покушаја одласка (сутрадан по пријему) корисник је премештен на одељење са појачаним надзором.

Наиме, у Вашем тексту кажете да је Дом затвореног типа, са чим Покрајински секретаријат не може да се сложи. У систему социјалне заштите и мрежи установа не постоје установе затвореног типа. У установама социјалне заштите намењеним за смештај корисника постоје одељења са појачаним надзором, што подразумева закључавање врата, присуство неговатеља током 24 сата, док ни једно одељење било које установе не сме имати решетке ни на вратима ни на прозорима. На прозорима може бити искључиво мрежа, као заштита од инсеката. Овај податак сматрамо битним, јер је корисник током ноћи кроз прозор напустио објекат, што је све забележено у књизи дежурства и достављено Покрајинском секретаријату.

Корисницима установа за смештај  се не ограничава кретање, а у случају ове установе корисници имају могућност кретања по насељу, што је у већини случајева неопходно у терапијском и инклузивном смислу.

Иако се ради о душевно оболелом лицу, како и сами наводите, Покрајински секретаријат није предузео мере ванредног инспекцијског надзора јер је Дом испоштовао све прописане процедуре, а како наведени корисник још увек није пронађен Дом редовно извештава оснивача о предузетим радњама.

Уз разумевање за бригу коју показујете за корисника, морамо да напоменемо да је Дом за душевно оболела лица “ 1. октобар“  у  Старом Лецу установа која ради на великом простору, у неколико објекта, са великим бројем најтежих корисника у социјалној заштити и поред тога сматрамо да је то установа која  у стручном и организационом смислу задовољава потребе корисника и поштује све наведене процедуре прописане Законом и другим подзаконским актима у области социјалне заштите.

У овој установи у протеклих неколико година вишеструко се смањио број покушаја напуштања установе, као и број смртних случајева. Инспекцијски надзори који су вршени за циљ су имали унапређење услуга и превентивни карактер.

У нади да ће корисник, за којег показујете бригу, ускоро бити пронађен у добром стању, молимо Вас да ако Ви или неко из локалне средине корисника имате информације о његовом кретању у претходном периоду о томе обавестите Центар за социјални рад у Богатићи, полицијску станицу, Дом у Старом Лецу или Покрајински секретаријат за социјалну политку, демографију и равноправност полова.

 

Related Images: