Besan pas Alo - ОRCA  демантује ревизора - Програм контроле популације паса  достављен Општини пре ревизије
ИСТАКНУТО ТРАКА

ОRCA  демантује ревизора – Програм контроле популације паса достављен Општини пре ревизије

pin - ОRCA  демантује ревизора - Програм контроле популације паса  достављен Општини пре ревизије

[bws_googleplusone display=“plusone,share“]

Ко је у праву – ревизор или ОRCA? 

У извештају Држане ревизорске институције о ревизији Општине Богатић наведено је да је ОRCA  из општинског буџета наплатила десет хиљада евра за пројекат израде Програма контроле популације паса и да тај програм није доставила.

Из ове организације демантују наводе ревизора  да су од Општине добили новац, а Програм нису урадили.

– Прoгрaм кoнтрoлe пoпулaциje пaсa нa тeритoриjи oпштинe Бoгaтић зaвршeн je крajeм 2016 и дoстaвљeн Oпштинскoj упрaви зajeднo сa извeштajeм o рeaлизoвaнoм прojeкту 24. jaнуaрa 2017 гoдинe. Извeштaj je je oпштинa примилa 25.jaнуaрa 2017. – одговорио је на наше питање о спорном пројекту Eлвир Бурaзeрoвић, директор ОRCЕ.

Ово је констатација ревизора из Извештаја:

„Организација за поштовање и бригу о животињама –ORCA по уговору број 99-1/2016- 01 од 14.04.2016. године о финансирању одобреног пројекта „Израда програма контроле популације паса на територији општине Богатић“ у укупном износу од 1.225 хиљада динара, који је имао за циљ израду Програма контроле популације паса прилагођен специфичностима средине општине Богатић у другом делу реализације пројекта од 01.05.2016. године до 30.09.2016. године, није доставила Програм контроле популације паса на територији општине Богатић , који је била у обавези да изради, супротно члану 38. Закона о удружењима и члану 14. Правилника општине Богатић.“

ОRCA у одговору на наше питање наводи да имају доказ о достави програма са свом пропратном документацијом пост експресом, потврда број ПE 548565835.

Где су пошиљка и њен садржај вредан десет хиљада евра?

Д. Грујић

 

Related Images: