Traktor Naslovna - СКУПШТИНА ОДЛУЧИЛА:  СЕЉАЦИ НЕ МОРАЈУ ПОНОВО ДА РЕГИСТРУЈУ ТРАКТОРЕ
ИСТАКНУТО ТРАКА

СКУПШТИНА ОДЛУЧИЛА: СЕЉАЦИ НЕ МОРАЈУ ПОНОВО ДА РЕГИСТРУЈУ ТРАКТОРЕ

pin - СКУПШТИНА ОДЛУЧИЛА:  СЕЉАЦИ НЕ МОРАЈУ ПОНОВО ДА РЕГИСТРУЈУ ТРАКТОРЕ

Продужава се важење потврда о регистрацији возила намењених за пољопривредну производњу, усвојила је јуче Скупштина Србије.

Потврде не престају да важе 3. априла, осим у случајевима промене власника, промене пребивалишта или других података.

Измене су предложене, јер је велики број пољопривредника, око 493.000 власника возила, незадовољно законом, који је донет пре годину дана.

Скупштина Србије је посебно одлучила да постоје оправдани разлози за ступање на снагу измена Закона у року краћем од осам дана од дана објављивања.

Извор:Телеграф.рс

Related Images: