Javna imovina Naslovna 1000x642 - БОГАТИЋУ ПРИЗНАЊЕ ЗА ДОМАЋИНСКО УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

БОГАТИЋУ ПРИЗНАЊЕ ЗА ДОМАЋИНСКО УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

pin - БОГАТИЋУ ПРИЗНАЊЕ ЗА ДОМАЋИНСКО УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

На завршној конференцији програма Exchange 5 Општина Богатић је проглашена међу осам примера добре најбоље праксе у спровођењу методологије за проверу стања на терену и успостављање тачних података о непокретностима.

Захвалницу Европске уније, министарстава државне управе и локалне самоуправе, и финансија и Сталне конференције градова и општина, који су реализовали  пројекат Ефикасно управљање јавном својином, у име Општине Богатић примио је Матија Миловановић, помоћник председника Општине.

Свечаности поводом завршетка пројекта присуствoвaлe су и Гордана Савић и Далиборка Симић, које су биле чланице радног тима Општине Богатић, које су активним учешћем допринеле успешном спровођењу овог пројекта.

Javna imovina1 - БОГАТИЋУ ПРИЗНАЊЕ ЗА ДОМАЋИНСКО УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Захвалницу је примио Матија Миловановић, помоћник председника Општине Богатић

Захваљујући програму  Exchange 5 и пројекту Ефикасно управљање јавном својином  у општини Богатић су  створени услови за ефикасно управљање јавном имовином. Непокретности су у законском року уписане у базу Републичке дирекције за имовину, за поједине процењена тржишна вредност и покренут поступак легализације нелегално саграђених објеката.

– Нaшa oпштинa сaдa имa кoмплeтну слику o свaкoj oд 6058 нeпoкрeтнoсти, утврдили смo тржишну врeднoст зa 100 oбjeкaтa висoкoгрaдњe и пaрцeлa, a у рeгистaр уписaли 2774. Зaхвaљуjући oвoм прojeкту припрeмљeнa je прojeктнo-тeхничкa дoкумeнтaциja зa лeгaлизaциjу шeст oбjeкaтa, мeђу кojимa су и згрaдa судa и пojeдинe здрaвствeнe aмбулaнтe – рекао је на Милан Дамњановић, председник Општине Богатић.

Javna imovina2 473x630 - БОГАТИЋУ ПРИЗНАЊЕ ЗА ДОМАЋИНСКО УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
Делегација Општине Богатић на свечаности поводом завршетка пројекта