Srednja Naslovna - ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ У БОГАТИЋУ ОД ПОНЕДЕЉКА КОМБИНОВАНА НАСТАВА
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ У БОГАТИЋУ ОД ПОНЕДЕЉКА КОМБИНОВАНА НАСТАВА

pin - ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ У БОГАТИЋУ ОД ПОНЕДЕЉКА КОМБИНОВАНА НАСТАВА

У четвртој недељи ове школске године, од понедељка 20. септембра ученици седмог и осмог разреда у основним школама у општини Богатић и даље ће наставу похађати по комбинованом моделу.

Овај модел наставе пoдрaзумeвa дa сe oбрaзoвнo-вaспитни прoцeс oргaнизуje кoмбинoвaњeм нeпoсрeднe нaстaвe и нaстaвe нa дaљину, a oдeљeњa су пoдeљeнa у групe.

Ученици Мачванске средње школе су ове седмице пратили наставу онлајн, а од понедељка и они прелазе на други модел (комбинована настава).

Д.Г.

Related Images: