Vece19092022 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ БОГАТИЋ: ПОДРШКА ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ ХОТЕЛА И БАЗЕНА
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ БОГАТИЋ: ПОДРШКА ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ ХОТЕЛА И БАЗЕНА

pin - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ БОГАТИЋ: ПОДРШКА ПРОЈЕКТУ ИЗГРАДЊЕ ХОТЕЛА И БАЗЕНА

Данас је одржана је 31. седница Општинског већа општине Богатић, којом је  председавао председник Општинског већа Милан Дамњановић.и на којој је разматрано 13 тачака дневног реда.

Чланови Општинског већа једногласно су утврдили предлог Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о одређивању вршилаца комуналних делатности и начину поверавања обављања комуналних делатности на територији општине Богатић, као и предлог Закључка о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде стицаоцу „Инфофин“ д.о.о. Лозница – Инвестиција за изградњу хотела са отвореним и затвореним базенима и пратећим садржајима.

Такође, утврђен је предлог Закључка о давању сагласности на Програм рада Културно-образовног центра Богатић за 2023. годину са пројекцијом за 2024. годину и  предлог Закључка о давању претходне сагласности за расписивање јавног конкурса за именовање директора Културно-образовног центра Богатић.

Донет је Правилник о организацији и систематизацији радних места у општинској управи,општинском правобранилаштву и посебним организацијама општине Богатић

Неколико тачака дневног реда односило се на програм пословања ЈКП „Богатић“ Богатић.

Related Images: