DIM 912x642 - ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ШАБАЦ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА, ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ ГРАЂАНИМА
ИСТАКНУТО РЕГИОН ТРАКА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ШАБАЦ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА, ДАТЕ ПРЕПОРУКЕ ГРАЂАНИМА

На основу података добијених из Аутоматске мерне станице (мерно место- Ватрогасни дом), која израчунава Индекс квалитета ваздуха, као и података добијених стандардним методама са мерних места Бенска Бара, Аутобуска станица, Касарна, Чавић, Геронтолошки центар и Завод, ОБАВЕШТАВАМО грађане да је квалитет ваздуха у протеклих седам дана стално имао прекорачење дневних вредности за суспендоване честице. Поред тога, у […]