LOVCI - LU „Mačva“: Prolećno prebrojavanje divljači
ИСТАКНУТО ПОГЛЕДИ

LU „Mačva“: Prolećno prebrojavanje divljači

Na terenima Lovačkog udruženja “Mačva”  u nedelju, 6. marta sprovešće se redovno prebrojavanje divljači po lovačkim sekcijama. Brojanje divljači, odnosno utvrđivanje brojnog stanja gajenih vrsta divljači je preduslov za realnu ocenu biološkog stanja divljači u lovištu i osnova je za sva planiranja zaštite, gajenja i korišćenja divljači. Korisnici lovišta (preduzeća, lovačka udruženja i sl.) su […]