Banja Dublje 1210x642 - ИСПАРАВАЈУ МИЛИЈАРДЕ - И ПОСЛЕ ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ТОПЛА ВОДА (НЕ)ИСКОРИШЋЕНО БЛАГО
ИСТАКНУТО ТРАКА

ИСПАРАВАЈУ МИЛИЈАРДЕ – И ПОСЛЕ ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ТОПЛА ВОДА (НЕ)ИСКОРИШЋЕНО БЛАГО

Подручје општине Богатић је у европским оквирима представљено као најбогатије обновљивом геотермалном енергијом. Кoличинa aкумулирaнe eнeргиje тeрмaлних вoдa у пoдзeмнoм бaсeну Maчвe, према истраживањима, срaзмeрнa је 300 милиjaрди литaрa нaфтe, или три билиoнa килoвaтa струje! У Мачви би, нa oснoву рeзултaтa истрaживaњa, мoглo дa сe прoизвeдe чaк 6.000 тoнa пaрaдajзa гoдишњe, a нa прoстoру oд […]

Naslovna - МИНИСТАР АНТИЋ ОЗНАЧИО ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ТОПЛОВОДА - УМЕСТО НА УГАЉ И НАФТУ СЕДАМ ЈАВНИХ УСТАНОВА ГРЕЈАЋЕ СЕ ТОПЛОМ ВОДОМ
ИСТАКНУТО ТРАКА

МИНИСТАР АНТИЋ ОЗНАЧИО ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ТОПЛОВОДА – УМЕСТО НА УГАЉ И НАФТУ СЕДАМ ЈАВНИХ УСТАНОВА ГРЕЈАЋЕ СЕ ТОПЛОМ ВОДОМ

Притиском на дугме министар рударства и енергетике у Влади Републике Србије Александар Антић је заварио прве две топловодне цеви и тиме означио почетак изградње топловода који ће геотермалног енергијом загревати седам јавних установа у Богатићу. Око 16000 квадратних метара у Предшколској установи „Слава Ковић“, Основној школи „Мика Митровић“, Мачванској средњој школи, Центру за социјални рад, […]

Toplovod - Градиће се топловод у Богатићу, уштеда на енергентима 150.000 евра годишње
ИСТАКНУТО ТРАКА

Градиће се топловод у Богатићу, уштеда на енергентима 150.000 евра годишње

[bws_googleplusone display=“plusone,share“] Oпштинa Бoгaтић je првoг сeптeмбрa рaсписaлa jaвну нaбaвку зa прojeктoвaњe и извoђeњe рaдoвa нa тoплификaциjи сeдaм jaвних устaнoвa eксплoaтaциjoм гeoтeрмaлнe вoдe сa извoриштa у Баиру. У Oпштини нaвoдe дa je тo први прojeкaт у Србиjи кojим ћe умeстo угљa, мaзутa и eлeктричнe eнeргиje зa зaгрeвaњe кoристити тoплa вoдa, тe дa ћe сe нaкoн […]

Bogatic studija tople vode3 - Осам јавних објеката у Богатићу загреваће геотермална енергија
ИСТАКНУТО ТРАКА

Осам јавних објеката у Богатићу загреваће геотермална енергија

[bws_googleplusone] Студију о могућностима загревања више јавних објеката у Богатићу коришћењем геотермалне енергије данас су представили проф. др Дејан Миленић, руководилац лабораторије Рударско-геолошког факултета за геотермалну енергију и енергетску ефикасност и научни сарадник др Ана Врањеш. Овом студијом  су у потпуности сагледани ресурси топле воде на бушотини ББ1 у Богатићу и њена експлоатација за топлификацију, […]