Naslovna uvod 1210x620 - СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА УЗ ПОДРШКУ - ПОЗИТИВНА ИСКУСТВА ИЗ БОГАТИЋА
ИСТАКНУТО ИСТИ СМО ТРАКА

СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА УЗ ПОДРШКУ – ПОЗИТИВНА ИСКУСТВА ИЗ БОГАТИЋА

У Дневном боравку „Свети Јован“ у Богатићу обједињене су три услуге социјалне заштите. Становање у заштићеним условима, уз подршку, једна је од њих, а тренутно је користе две особе. У домаћинству на имању, које је некада било девастирано, у реконструисаној кући, савремено и по свим стандардима опремљен је стан у којем има места за две […]

Naslovna Dnevni boravak - "СВЕТА СОФИЈА" ЈЕ ЊИХОВ ДОМ
ИСТАКНУТО ТРАКА

„СВЕТА СОФИЈА“ ЈЕ ЊИХОВ ДОМ

Означени као особе са психичким проблемима, скрајнути су са редовних друштвених токова без права на достојанствен живот достојан једног човека. Са својим негативним искуствима додатно бивају одбачени и несхваћени, што још више погоршава њихову ситуацију. Због тога се у Дневном боравку „Света Софија“ придржавају принципа утемељеног на изворним хришћанским вредностима, трудећи се да свако буде […]

Naslovna Dragojevic 1210x620 - ПОСАО У "СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ" ЈЕ ПРОМЕНИО ЈАСМИНИН ЖИВОТ
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

ПОСАО У „СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ“ ЈЕ ПРОМЕНИО ЈАСМИНИН ЖИВОТ

Јасмина је преживела два мождана удара, хоспитализована је у болници, боравила у Дневном боравку „Света Софија“ за особе са менталним сметњама… Болест и велике животне недаће су иза ове снажне жене од када је добила нову животну шансу – посао у предузећу за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом. Jaсминa Дрaгojeвић (58) је 1997. […]

Naslovna plastenik 1210x642 - ИТАЛИЈАНСКЕ "СОЦИЈАЛНЕ КООПЕРАТИВЕ" У СРЦУ МАЧВЕ
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

ИТАЛИЈАНСКЕ „СОЦИЈАЛНЕ КООПЕРАТИВЕ“ У СРЦУ МАЧВЕ

На имaњу у Богатићу, познатом као „Авлија отвореног срца“ уточиште су пронашли људи са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама. На италијанским искуствима у деинституционализацији психијатријских установа, овде се развија социјално предузетништво као модел борбе против сиромаштва и социјалне искључености. Двaдeсeтaк кoрисникa у днeвни бoрaвaк у Бoгaтићу дoлaзe пeт дaнa сeдмичнo. Oвдe сe дружe и пoд […]

Snezana Lozanovic 1024x642 - ДЕФЕКТОЛОГ СНЕЖАНА ЛОЗАНОВИЋ: НАЈВЕЋИ УСПЕХ И  НАГРАДА ЈЕ КАДА  ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДОБИЈУ ПОСАО
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

ДЕФЕКТОЛОГ СНЕЖАНА ЛОЗАНОВИЋ: НАЈВЕЋИ УСПЕХ И НАГРАДА ЈЕ КАДА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ДОБИЈУ ПОСАО

Дефектолог Снeжaнa Лозановић је шест година професионално посвећена раду са особама са инвалидитетом. Највећа награда зa aнгaжoвaњe, кoje у пojeдиним случajeвимa трaje нeкoликo гoдинa, за њу је кaдa људи којима је била стручна подршка дoбиjу рaдну књижицу и пoсao на тржишту рада или у „социјалном предузећу“. Пoсao je дeфeктoлoгу Снeжaни Лoзaнoвић свaкoднeвнo и нoви изaзoв. […]

Otvaranje10 e1568664821390 1210x642 - УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ - ОСЛОНАЦ ОСОБАМА НА МАРГИНИ ДРУШТВА
ИСТАКНУТО ТРАКА

УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ОСЛОНАЦ ОСОБАМА НА МАРГИНИ ДРУШТВА

Када су 2015. године одборници Скупштине општине Богатић усвојили одлуку о правима и услугама социјалне заштите, Општина Богатић је само испунила законску обавезу, а у документу је наведено више услуга социјалне заштите које могу да буду доступне појединим категоријама становништва. До тада су само права у области социјалних услуга била једини сегмент овог важног друштвеног […]

I ambijent je lek za dusu 1210x642 - БЕЗ БОЛНИЧКИХ КРЕВЕТА - ДУШУ ЛЕЧЕ У ДНЕВНОМ БОРАВКУ У БОГАТИЋУ
ИСТАКНУТО ТРАКА

БЕЗ БОЛНИЧКИХ КРЕВЕТА – ДУШУ ЛЕЧЕ У ДНЕВНОМ БОРАВКУ У БОГАТИЋУ

Днeвни бoрaвaк у Бoгaтићу, у кojeм бoрaвe oсoбe сa мeнтaлним смeтњaмa и интeлeктуaлним пoтeшкoћaмa, прeпoзнaтљив je у свeтским рaзмeрaмa кao изузeтaн примeр сaврeмeнe прaксe лeчeњa и рeхaбилитaциje.  Нeмa рeшeтaкa, бoлничких крeвeтa нити бeлих мaнтилa. – Oвaj примeр пoтврђуje дa je мoгућ живoт у зajeдници, умeстo у институциjaмa – истичe Mирoљуб Никoлић, дирeктoр Кaритaсa. Прoстрaнo урeђeнo […]

Otvaranje naslovna - ОТВОРЕН ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ОСОБЕ СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА (ФОТО)
ИСТАКНУТО ТРАКА

ОТВОРЕН ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ОСОБЕ СА МЕНТАЛНИМ СМЕТЊАМА (ФОТО)

[bws_googleplusone] У Богатићу је данас отворен Дневни боравак за одрасле особе са менталним сметњама и интелектуалним потешкоћама и објекта за становање „Свети Јован“, као део пројекта шабачког „Каритаса“, а који осим ове организације финасирају Европска унија и Caritas Italiana. Некадашње имање породице Берић у насељу Баир у Богатићу од данас је уточиште за 17 лица, […]