Vladan Popadic 1210x642 - ВЛАДАН ПОПАДИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП "БОГАТИЋ": НА ПУТУ ДО ИСТИНСКИ ЕКОЛОШКЕ СРЕДИНЕ
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

ВЛАДАН ПОПАДИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП „БОГАТИЋ“: НА ПУТУ ДО ИСТИНСКИ ЕКОЛОШКЕ СРЕДИНЕ

pin - ВЛАДАН ПОПАДИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП "БОГАТИЋ": НА ПУТУ ДО ИСТИНСКИ ЕКОЛОШКЕ СРЕДИНЕ

Богатић је учинио велики искорак у управљању отпадом и уз локалну самоуправу, као непосредни извршиоци запослени у ЈКП „Богатић” су исто толико заслужни. О томе шта је до сада учињено и визији и плановима у ефикасном управљању отпадом што ће допринети чистијој и здравијој животној средини, разговарали смо са Владаном Попадићем, директором ЈКП „Богатић”.

Које су најзначајније активности у управљању отпадом?

– Изношење смећа у 2022. години обављало се за кориснике на подручју седам месних заједница, и то: Богатић, Белотић, Метковић, Глушци, Узвеће, Дубље и Совљак током целе године, а од 01.12.2022. године ова услуга је уведена и на подручје целе општине Богатић,тако да се сада отпад односи из 8427 домаћинстава. Министарство заштите животне средине у сарадњи са EISP2 програмом подржаним од стране Шведске Владе, спроводи пројекат увођења одвојеног сакупљања рециклабилног отпада и у нашој општини. Овај модел примарне сепарације отпада односи се на заједничко сакупљање рециклабилних фракција одвојено од преосталог комуналног отпада. Домаћинства у Богатићу користе канте у које одлажу овај отпад, док стамбене зграде и комерцијални сектор користе контејнере.

Грађани су у великом броју прихватили да раздвајају отпад и на томе им треба честитати и захвалити. Сваке прве суботе у месецу празнимо „плаве канте“ и посебним возилом одвозимо на регионалну депонију.

Otpad sela 840x630 - ВЛАДАН ПОПАДИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП "БОГАТИЋ": НА ПУТУ ДО ИСТИНСКИ ЕКОЛОШКЕ СРЕДИНЕ

Када се може очекивати да више не буде ни једне регуларне ни дивље депоније? Да ли је реално да једног дана сав отпад одвозе камиони, а садашње депоније буду зелене оазе?

– Уопштено, систем управљања комуналним отпадом обухвата низ активности за санацију,  затварање  и  рекултивацију  постојећих  сметлишта,  као  и  уклањање  и  коначно  решавање проблема дивљих, неконтролисаних сметлишта.

Рециклажа је један од основних циљева Националне стратегије управљања отпадом. Сходно томе очекује се да се систем управљања комуналним отпадом у општини Богатић и наредних 10 година развије кроз бољу организацију и модернизацију система сакупљања, повећање броја домаћинстава (становника) који ће бити обухваћени организованим системом сакупљања и одвозом комуналног отпада, селекцију отпада коју врше корисници на месту стварања (домаћинстава), рециклажу отпада и поновну употребу, санирање и затварање постојеће депоније сметлишта и свих локалних – депонија.

Основни начин за сакупљање секундарних сировина је успостављање мреже „зелених острва“ и рециклажног дворишта.

Најбоља опција је раздвајање и сакупљање отпада на месту настајања којом се сакупља највећа количина доступног папира, стакла, пластике и метала из домаћинства, индустрије и других установа и враћа назад у процес прераде.

Неопходно је размотрити и могућности да се на територији сеоских насеља, поред зелених острва припреме и одређени јавни платои где би грађани без надокнаде могли доносити и одлагати веће количине материјала који би се могли рециклирати.

Такође, предлаже се да се компостирање спроводи у двориштима индивидуалних домаћинстава, а становници општине би требало да се обуче како сами да праве компост и тако користе зелени и органски отпад.

Акционим планом за имплементацију плана управљања отпадом општине Богатић, предвиђена је активност фазног затварања свих постојећих депонија, локалних и дивљих сметлишта, као и рекултивација у складу са пројектом. Рок имплементације је предвиђен од 2024. – 2032. године.

Komunalno kosenje - ВЛАДАН ПОПАДИЋ, ДИРЕКТОР ЈКП "БОГАТИЋ": НА ПУТУ ДО ИСТИНСКИ ЕКОЛОШКЕ СРЕДИНЕ

Слажете ли се да су чисте јавне површине у Богатићу  огледало рада Предузећа. Ко је заслужан што је Богатић приметно чист?

– Пријају нам похвале које долазе од грађана као и од општинске управе и руководства општине. Наравно иза тих похвала стоји огроман рад свих запослених и менаџмента. Оно што је најважније, сви смо свесни да је на овом предузећу огромна одговорност као вршиоцу скоро свих комуналних делатности и да су очи јавности увек уперене у нас као  „дежурног кривца“. ЈКП „Богатић“ је предузеће које сви прозивају и због смећа које грађани бацају поред пута, и због дивљих депонија и због папирића на улицама.

Наш највећи проблем је у нашим навикама. Најмањи је проблем да наше екипе које су, константно на терену, очисте тротоаре, парковске површине, испразне канте за смеће или контејнере. Проблем је неодговорно понашање појединаца. Преко ноћи ничу дивље депоније, ми их редовно уклањамо и оне преко ноћи поново ничу. Уз изузетно ангажовање радника и добром организацијом посла успевамо да наша општина буде чиста и уређена, што примећују и гости који нам дођу у посету или прођу кроз Богатић.

Д.Грујић

Related Images: