Cisterna 103 COLOR - ГОДИНЕ ОПАСНОГ ЖИВЉЕЊА НА СЕПТИЧКИМ ЈАМАМА
ЗЕЛЕНА МАЧВА ИСТАКНУТО ТРАКА

ГОДИНЕ ОПАСНОГ ЖИВЉЕЊА НА СЕПТИЧКИМ ЈАМАМА

Подручје општине Богатић „лежи“ на септичким јамама које су велика опасност по здравље људи, а фекалне воде се односе цистернама уместо да се сливају у канализацију и пречишћавају пре испуштања у Саву. Када нема канализације, прoблeм oтпaдних вoдa из дoмaћинствa рeшaвa се дeпoнoвaњeм у искoпaнe, углaвнoм циглoм oзидaнe, бeтoнскoм плoчoм пoкривeнe рупe, кoje oви људи […]

Uginule zivotinje bacaju i na deponije 1152x642 - БОГАТИЋ НА ПУТУ ДА ПОСТАНЕ ЕКО ОПШТИНА - ИЗАЗОВ, РЕАЛНОСТ ИЛИ САН
ЗЕЛЕНА МАЧВА ИСТАКНУТО ТРАКА

БОГАТИЋ НА ПУТУ ДА ПОСТАНЕ ЕКО ОПШТИНА – ИЗАЗОВ, РЕАЛНОСТ ИЛИ САН

Општина Богатић је, према стратешким документима усвојеним у локалној скупштини, на путу да буде еколошка средина. У том процесу пред доносиоцима одлука и грађанима су велики изазови, а највеће ограничење је недостатак средстава за финансирање капиталних пројеката. У серији текстова до краја године, у оквиру пројекта који је суфинансиран од стране Министарства културе и информисања […]