Aleksandar Rokic 1 - I bolesna deca u izbornoj kampanji?!
ЖИВОТ ИСТАКНУТО

I bolesna deca u izbornoj kampanji?!

Šta da učini sirota Nedeljka Rokić da bi se ministar i premijer smilovali i priznali joj da bude staratelj svom nepokretnom detetu uz koje provodi svaki trenutak? Ministarstvo zdravlja je predložilo da roditelj koji neguje teško obolelo dete može da bude na bolovanju sve vreme tokom trajanja detetovog lečenja, bez vremenskog ograničenja, i da im […]