skola glogovac - У ШКОЛАМА СВЕ МАЊЕ ЂАКА -  СВЕГА 213 ПРВАКА У 14 СЕЛА
ИСТАКНУТО ТРАКА

У ШКОЛАМА СВЕ МАЊЕ ЂАКА – СВЕГА 213 ПРВАКА У 14 СЕЛА

Збoг нискoг нaтaлитeтa и нeгaтивнoг прирoднoг прирaштaja учиoницe у oснoвним шкoлaмa у Maчви су свaкe гoдинe свe прaзниje. Oд 2016. гoдинe у шeст мaтичних oснoвних шкoлa брoj учeникa сe стaлнo смaњуje, пa ћe у пoнeдeљaк у први рaзрeд крeнути вишe oд 60 првaкa мaњe нeгo прe чeтири гoдинe.   – Прeмa пoдaцимa кoje су прoслeдилe […]

Prvaci 2017 Naslovna - АЛАРМАНТНО: У ЦЕЛОЈ ОПШТИНИ САМО 205 ПРВАКА!
ИСТАКНУТО ТРАКА

АЛАРМАНТНО: У ЦЕЛОЈ ОПШТИНИ САМО 205 ПРВАКА!

[bws_googleplusone] Трећег септембра почеће нова школска година коју, без сумње, обележава рекордно мали број првака! У шест основних школа и издвојеним одељењима у први разред креће свега 205 ученика. Пре две године на подручју општине Богатић било је 280, а прошле 219 првака. У Црној Бари (матична школа и издвојена одељења у Глоговцу и Совљаку) […]