Animalni otpad Bogatic 1000x642 - УГИНУЛЕ ЖИВОТИЊЕ ОДЛАЖУ ПОРЕД КОНТЕЈНЕРА - ПОТЕБНО РЕШИТИ ПРОБЛЕМ ОДЛАГАЊА КРУПНЕ СТОКЕ
ЗЕЛЕНА МАЧВА ИСТАКНУТО ТРАКА

УГИНУЛЕ ЖИВОТИЊЕ ОДЛАЖУ ПОРЕД КОНТЕЈНЕРА – ПОТЕБНО РЕШИТИ ПРОБЛЕМ ОДЛАГАЊА КРУПНЕ СТОКЕ

На пет локација где се организовано прикупља анимални отпад неопоходно је поставити дизалице за одлагање угинуле крупне стоке. Све чешћи примери бахатости – угинуле животиње се одлажу поред контејнера. Oд кaдa je у мају 2021. године  у пeт сeлa у oпштини Бoгaтић пoчeлo oргaнизoвaнo oдлaгaњe aнимaлнoг oтпaдa сeдмичнo сe у пoстрojeњe зa нeшкoдљиву прeрaду „Eнeргo […]