Stepeniste Naslovna 1210x642 - СТЕПЕНИШТА ПРЕПРЕКА - ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ НЕДОСТУПНИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ИСТАКНУТО ТРАКА

СТЕПЕНИШТА ПРЕПРЕКА – ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ НЕДОСТУПНИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Иако је Законом о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом јасно прописана обавеза да се особама са инвалидитетом обезбеди приступ објектима у јавној употреби, при покушају да уђу у већину јавних установа они и даље не мог самостално да остварују своја права. Без икакве санкције, више најважнијих јавних установа чији је оснивач локална самоуправа, па чак […]