salter - Нови Закон ступа на снагу: због чега можете тужити државу после 8. јуна?
ИСТАКНУТО ТРАКА

Нови Закон ступа на снагу: због чега можете тужити државу после 8. јуна?

Наредне недеље, 8. јуна, почеће да се примењује одредба новог Закона о општем управном поступку, по којој ни један државни орган не сме да од грађана тражи податке које већ има у сопственој евиденцији. То значи да су државни органи дужни да размењују елетронске податке и прибављају их уместо грађанина којем је, за  поједина документа довољно […]