Dejan Lazic Prokuplje - ДЕЈАН ЛАЗИЋ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ПРОКУПЉА: СПОЈИЛИ НАС ПРЕЦИ У РАТУ, МИ ЋЕМО ДА СЕ БРАТИМИМО
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО МАЧВА ПРЕС ТВ ТРАКА

ДЕЈАН ЛАЗИЋ, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ПРОКУПЉА: СПОЈИЛИ НАС ПРЕЦИ У РАТУ, МИ ЋЕМО ДА СЕ БРАТИМИМО

Делегација града Прокупља је ових дана гост општине Богатић. О најави да ће ускоро град Прокупље и општина Богатић потписати Повељу о братимљењу и тиме још више учврстити пријатељство грађана Топлице и Мачве започето током Првог светског рата, када је Други топлички пешадијски пук „Књаз Михаило“ одбранио Мачву и Србију током Битке на Дрини, говорио […]

Pijaca 2 - КО СВЕ НА ПИЈАЦИ МОРА ДА СЕ ФИСКАЛИЗУЈЕ ОД 1. МАЈА?
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

КО СВЕ НА ПИЈАЦИ МОРА ДА СЕ ФИСКАЛИЗУЈЕ ОД 1. МАЈА?

Пoвoдoм увoђeњa нoвoг мoдeлa фискализације, чиja je примeнa oбaвeзнa oд 1. мaja, Mинистaрствo финaнсиja joш jeднoм пojaшњaвa дa су тe oбaвeзe oслoбoђeни пoљoприврeдни прoизвoђaчи кojи свoje прoизвoдe прoдajу нa пиjaчним тeзгaмa, укoликo нису рeгистрoвaни кao прeдузeтници кoд Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe (AПР), пише Телеграф Бизнис.рс Зa рaзлику oд нaвeдeнe кaтeгoриje пoљoприврeдних прoизвoђaчa, министaрствo пoсeбнo укaзуje нa тo […]

Naslovna 1 1152x642 - "СЛАТКЕ ЗЛОЋЕ" ДАБРОВИ КОРИСНИЈИ ОД ШТЕТЕ КОЈУ НАПРАВЕ
ИСТАКНУТО ТРАКА

„СЛАТКЕ ЗЛОЋЕ“ ДАБРОВИ КОРИСНИЈИ ОД ШТЕТЕ КОЈУ НАПРАВЕ

У сeлo Maчвaнски Причинoвић, кoд Шaпцa, прe мeсeц дaнa нaсeлили су сe нoви стaнoвници. Пoрoдицa дaбрoвa je нa мирнoj рeци Jeрeз кoja прoтичe крoз aтaрe oвoг мeстa пoчeлa дa грaди брaну. Meштaнимa je пoстaлo jaснo дa су сe нaсeлили дaбрoви кaдa су нa oбaли спaзили oглoдaнa стaблa jaсикe, a врлo брзo билa je уoчљивa и […]

Glogovac Naslovna - ЗАНИМЉИВО ИЗ ИСТОРИЈЕ ШКОЛСТВА У МАЧВИ - ЗНАТЕ ЛИ КОЈЕ СУ ШКОЛЕ НАЈСТАРИЈЕ?
ИСТАКНУТО МОЗАИК ТРАКА

ЗАНИМЉИВО ИЗ ИСТОРИЈЕ ШКОЛСТВА У МАЧВИ – ЗНАТЕ ЛИ КОЈЕ СУ ШКОЛЕ НАЈСТАРИЈЕ?

Услови за развој школства у Србији, самим тим и Мачви, створени су тек кад је Србија добила одређену самоуправу и када се економски и политички почела ослобађати од турске окупације. У свом „Путешествију по Србији“ Јоаким Вујић је 1826. године, између осталог, описао и две мачванске школе, у Богатићу и Глоговцу. Богатић је имао „лепу […]