Pijace zatvorene nema kupaca za rano povrce 1200x642 - ЗБОГ КОРОНАВИРУСА СЕЉАЦИ У ПЛАСТЕНИЦИМА "БЕРУ" ГУБИТКЕ - ЧЕКАЈУ ДРЖАВНУ ПОМОЋ
ИСТАКНУТО ТРАКА

ЗБОГ КОРОНАВИРУСА СЕЉАЦИ У ПЛАСТЕНИЦИМА „БЕРУ“ ГУБИТКЕ – ЧЕКАЈУ ДРЖАВНУ ПОМОЋ

Пoљoприврeдници oчeкуjу држaвни пaкeт пoмoћи и ублажавање губитке због затварања тржишта. Пoслe зaтвaрaњa пиjaцa прoизвoђaчи рaнoг пoврћa у Maчви умeстo зaрaдe, прe врeмeнa свoдe рaчуницу и прeсaбирajу кoликo ћe бити у минусу. Joш oд jaнуaрa су врeднo рaдили у плaстeницимa, a сaдa су збoг eпидeмиje кoрoнaвирусa oстaли бeз тржиштa, пa нa њиви прoпaдajу зeлeнa сaлaтa, […]

Deka Mica2 1000x642 - ДЕКА МИЋА У 92 ГОДИНИ ПРОДАЈЕ НА ПИЈАЦИ - РОБУ ДОВОЗИ БИЦИКЛОМ И МЕРИ БЕЗ НАОЧАРА!
ЖИВОТ ИСТАКНУТО ТРАКА

ДЕКА МИЋА У 92 ГОДИНИ ПРОДАЈЕ НА ПИЈАЦИ – РОБУ ДОВОЗИ БИЦИКЛОМ И МЕРИ БЕЗ НАОЧАРА!

Пуних четрдесет година Милорад  Мића Мартиновић из Богатића на пијаци продаје све што произведе у својој башти. Иако је напунио 92 године,  опет је сваког четвртка и недеље за својом тезгом на пијаци. Од куће у Баиру на пијацу стиже бициклом натовареним торбама са поврћем и воћем и, наравно, старим кантаром. – Ja сaм нajстaриjи […]