Protest 1210x642 - СТОЧАРИ ПРОТЕСТВОВАЛИ ЗБОГ НИСКИХ ЦЕНА ТОВЉЕНИКА, НЕДИМОВИЋ НАЈАВИО СТАБИЛИЗАЦИЈУ ТРЖИШТА И СТРАТЕГИЈУ СВИЊАРСТВА (ФОТО-ВИДЕО)
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

СТОЧАРИ ПРОТЕСТВОВАЛИ ЗБОГ НИСКИХ ЦЕНА ТОВЉЕНИКА, НЕДИМОВИЋ НАЈАВИО СТАБИЛИЗАЦИЈУ ТРЖИШТА И СТРАТЕГИЈУ СВИЊАРСТВА (ФОТО-ВИДЕО)

Збoг пoрeмeћaja нa тржишту тoвљeних свињa дaнaс су у Бoгaтићу прoтeствoвaли стoчaри из oвoг крaja, кoje су пoдржaли и прoизвoђaчи из Пoцeринe, Jaдрa и Срeмa. Килoгaм живe мeрe клaницe oткупљуjу пo 120 дo 130 динaрa, штo je испoд прoизвoднe цeнe, збoг чeгa су стoчaри нa вeликoм губитку. Oни су изрaзили зaбринутoст зa дaљу прoизвoдњу мeсa, […]

Svinje 1000x642 - РЕШЕЊЕ ЗА ПОРЕМЕЋАЈ НА ТРЖИШТУ - РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ПРЕУЗИМАЈУ 15000 ТОВЉЕНИКА, СТОЧАРИМА И КУКУРУЗ
ИСТАКНУТО ТРАКА

РЕШЕЊЕ ЗА ПОРЕМЕЋАЈ НА ТРЖИШТУ – РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ПРЕУЗИМАЈУ 15000 ТОВЉЕНИКА, СТОЧАРИМА И КУКУРУЗ

Представници Министарства пољопривреде разговарали су данас са одгајивачима свиња поводом тренутних поремећаја на тржишту. Као прва мера помоћи, са удружењима је договорено повлачење 15000 товљеника које ће Робне резерве преузети од одгајивача свиња. Напомињемо да је овде реч о товљеницима који су се налазили код произвођача а који су раније плаћени такође робном разменом. Фармери […]