Glusci 1210x642 - СЕЛИМА НЕДОСТАЈЕ НОВАЦ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА МЕШТАНА
ИСТАКНУТО ТРАКА

СЕЛИМА НЕДОСТАЈЕ НОВАЦ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА МЕШТАНА

Из села одлази доста младих, а спровођење у живот акционог плана који предвиђа да мештани села располажу и одлучују о утрошку наплаћеног пореза на имовину могло би да у селима унапреди квалитет живота и задржи оне који су намеравали да село напусте. Село је све мање привлачно за живот, а посебно уколико нема инфраструктурних објеката […]

Duvan naslovna - ЛОША ГОДИНА: ЗБОГ КИША РОД ДУВАНА ЋЕ БИТИ ПРЕПОЛОВЉЕН
ИСТАКНУТО ТРАКА

ЛОША ГОДИНА: ЗБОГ КИША РОД ДУВАНА ЋЕ БИТИ ПРЕПОЛОВЉЕН

Збoг нeпoвoљних врeмeнских приликa сaдњa дувaнa у Maчви joш ниje зaвршeнa, иaкo je oптимaлни рoк истeкao срeдинoм мaja. Чeстe кишe су oмeлe aдeквaтну припрeмa зeмљиштa и блaгoврeмeну сaдњу, штo ћe сe дрaстичнo oдрaзити нa квaлитeт oвoгoдишњe рoдa и прoизвoђaчимa зa пoлoвину умaњити oчeкивaни прихoд. Дрaгoрaд Фирaунoвић из Узвeћa je зaсaдиo дувaн нa 5 oд плaнирaних […]

Komunalno subvencije - Богатић: Комунално предузеће продаје канте за отпад на шест месечних рата
ИСТАКНУТО ТРАКА

Богатић: Комунално предузеће продаје канте за отпад на шест месечних рата

[bws_googleplusone] Јавно комунално предузеће „Богатић“ од данас омогућава корисницима својих услуга да за 2550 динара, уз отплату на шест месеци, без камате, купе канту за отпад. -То су пластичне канте капацитета 120 литара, са точквима и рукохватом и првенствено су намењене нашим корисницима из Белотића, Метковића, Узвећа, Глушаца и Дубља који сада отпад сакупљају у […]