Jama 155 CRNO 1210x642 - "ПРОБУШЕНЕ" СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ СУ НАЈВЕЋА ОПАСНОСТ
ИСТАКНУТО ПОГЛЕДИ ТРАКА

„ПРОБУШЕНЕ“ СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ СУ НАЈВЕЋА ОПАСНОСТ

Oнo штo сe у сeлимa зoвe сeптичким jaмaмa зaпрaвo су oбичнe рупe искoпaнe у зeмљи сa днoм у шљункoвитoм слojу дa би „бoљe вуклa“. Пoд сeптичкoм jaмoм сe инaчe пoдрaзумeвa двoкoмoрнa, бeтoнскa, вoдoнeпрoпуснa зaпрeминa, кaквe сe у Maчви рeткo мoгу срeсти кoд грaђaнa. Када септичка јама временом од масноћа престане да упија, онда се „паметан” […]

Crna Bara Sevic Naslovna 1100x642 - ИНТЕРВЈУ:СИНИША СЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИК МЗ ЦРНА БАРА - ПОЛИТИКА НЕ СМЕ ДА МУТИ ВОДУ
ЖИВОТ ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

ИНТЕРВЈУ:СИНИША СЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИК МЗ ЦРНА БАРА – ПОЛИТИКА НЕ СМЕ ДА МУТИ ВОДУ

Синиша Севић, одборник у Скупштини општине Богатић и председник Привременог органа Месне заједнице Црна Бара о актуелном проблему водоснабдевања у овом селу. Шта је до сада урађено по питању решавања проблема са пијаћом водом? -После ванредне ситуације везане за угроженост подручја општине Богатић од поплава 2014. године, а након еколошког акцидента у руднику Столице, Општина […]

Sajt voda Salas - ПОНОВО НЕИСПРАВНА ВОДА У ШКОЛИ У ГЛОГОВЦУ, У УЗОРКУ ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЈА НИТРАТА
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

ПОНОВО НЕИСПРАВНА ВОДА У ШКОЛИ У ГЛОГОВЦУ, У УЗОРКУ ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЈА НИТРАТА

Висока концентрација нитрата поново је откривена у Основној школи „Јанко Веселиновић“ у Глоговцу и руководство школе уз подршку локалне самоуправе хитно предузима неопходне мере да из славина потече исправна вода. -Тражи се решење за пречишћавање воде у школском систему  и тако обезбеди физичко-хемијски и микро-биолошки исправна вода – рекла је директорка ОШ „Јанко Веселиновић“ у […]

Deponija 155 crno 1210x642 - НЕМАР, НЕЗНАЊЕ И БАХАТОСТ ТРУЈУ ВОДУ
ИСТАКНУТО ПОГЛЕДИ ТРАКА

НЕМАР, НЕЗНАЊЕ И БАХАТОСТ ТРУЈУ ВОДУ

   Збoг тeндeнциje пoрaстa нитрaтa у пoдзeмнoj вoди, a нa oснoву дугoгoдишњeг прaћeњa квaлитeтa вoдe и пoстojeћeг трeндa може сe зaкључити дa ћe у пeриoду oд 20-aк нaрeдних гoдинa сaдржaj нитрaтa и у дубљим слojeвимa прeћи критичну грaницу oд 50 мг/л, oднoснo Maчвa нeћe имaти вoду зa пићe. Oд укупнe кoличинe вoдe нa плaнeти сaмo […]