Drina stigla do nasipa1 - Saopštenje Štaba za vanredne situacije: Poplavljeno 600 hektara u nebranjenom delu, preduzimaju se preventivne mere zaštite
ИСТАКНУТО ТРАКА

Saopštenje Štaba za vanredne situacije: Poplavljeno 600 hektara u nebranjenom delu, preduzimaju se preventivne mere zaštite

pin - Saopštenje Štaba za vanredne situacije: Poplavljeno 600 hektara u nebranjenom delu, preduzimaju se preventivne mere zaštite

Dana 08.03.2016. godine u periodu od 10 do 14 časova izvršen je obilazak vodotokova I reda na teritoriji opštine Bogatić.

U navedenom periodu načelnik Štaba za VS Bogatić zajedno sa predstavicima JVP „Srbijavode“ i VP „Sava“ Šabac, i u pratnji predstavnika lokalne samouprave i mesnih zajednica Crna Bara i Badovinci i inspektora CZ za opštinu Bogatić, obišao su više lokacija na reci Savi prema selu Ravnju („Banov brod“), kao i lokaciju „Vasin šib“ na reci Drini. Tom prilikom uočeno je dalje nadiranje navedenih vodotokova u nebranjenoj zoni (na nekim mestima i do nožica nasipa).

Stručni tim je obišao i isplanirao pozajmište materijala u „ Ignjatovoj bari“, zatim i doneo procenu o mogućem preduzimanju odbrane u dužini od 3 km na potezu Banov brod prema Ravnju. O navedenim merama dogovorena je tom prilikom naknadna odluka, u zavisnosti od promene stanja na terenu. Preventivno je izvučeno i uskladišteno 100 kubika peska na lokaciji u centru MZ Crna Bara.

U MZ Badovinci neposrednim uvidom je zaključeno da je trenutno stanje na reci Drini stabilno, uz dalje konstantno praćenje njenog najavljenog porasta.

Prema trenutnoj proceni, pod vodom je oko 600 ha u nebranjenom delu, i nema ugroženog stanovništva.

Related Images: