Posle otvaranja - Dublje: Otvorena nova zdravstvena ambulanta
ЖИВОТ ИСТАКНУТО

Dublje: Otvorena nova zdravstvena ambulanta

pin - Dublje: Otvorena nova zdravstvena ambulanta

Na Svetski dan zdravlja u Dublju je otvorena novoizgrađena zdravstvena ambulanta, koja će meštanima ovog sela omogućiti sve usluge primarne zdravstvene zaštite.

– U izgradnju i opremanje opština je uložila oko osam miliona dinara. Meštani Dublja sada imaju najbolje uslove da se leče kada im budu potrebne usluge lekara i medicinskog osoblja. Želim vam da budete zdravi i što ređe dolazite u ambulantu, za čiju izgradnju velike zasluge dugujemo dobrotvorima Milanki i Živodaru Radukiću koji su poklonili plac na kojem je objekat sagrađen – rekao je Nenad Beserovac, predsednik Opštine Bogatić.

Prisutne meštane i predstavnike lokalne samouprave pozdravili su dr Anka Puzić, načelnica službe Doma zdravlja Bogatić za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva i dr Goran Makunčević, direktor Doma zdravlja.

– Ambulanta će raditi u okviru Doma zdravlja, a u njoj će stalno biti zaposlen jedan lekar opšte prakse i tri medicinske sestre. Oko 2800 meštana Dublja je dobilo objekat koji će u potpunosti zadovoljiti sve njihove potrebe – rekao je Makunčević.

Dr Anka Puzić istakla je da će se u novom ambulanti pružati sve vrste kurativnih i preventivnih usluga, kućne nege, patronaže, sve intervencije i kompletne usluge primarne zdravstvene zaštite. Inače, u ambualnti je registrovano oko 1600 kartona.

Milanka Radukić nije mogla da zaustavi suze od sreće što je na placu koji su ona i suprug Živodar poklonili sagrađen prelep i funkcionalan objekat koji će koristiti svim meštanima sela.

-Ni jednog trenutka se nismo pokajali što smo darivali plac. Mi nemamo svoje dece, volimo svoje selo i svoju državu Srbiju, sa svima u selu smo u dobrim odnosima i drago nam je što će ova lepa ambulanta da koristi svima kojima je potrebna medicinska pomoć – rekla je uzbuđeno Milanka.

Umesto u neuslovnim prostorijama stare zdravstvene ambulante, koja je bila pred zatvaranjem, meštani Dublja od danas će se lečiti u svetlim ordinacijama koje su cvetnim aranžmanima ukrasili Slavica i Vladan Radukić. I drugi meštani, posebno komšije,  rado navraćaju u svoju novu ambulantu i kada im nije potreban lekar ili neka intervencija.

D. Grujić

Anka - Dublje: Otvorena nova zdravstvena ambulanta
Prisutne su pozdravili dr Anka Puzić i dr Goran Makunčević
Nenad govor - Dublje: Otvorena nova zdravstvena ambulanta
Nenad Beserovac, predsednik Opštine Bogatić istkao značaj novog objekta unapređenje usluga zdravstvenu zaštite
Ljudi - Dublje: Otvorena nova zdravstvena ambulanta
Meštani Dublja i gosti

Ljudi1 - Dublje: Otvorena nova zdravstvena ambulanta

Secenje vrpce - Dublje: Otvorena nova zdravstvena ambulanta
Vrpcu su presekli Živodar Radukić, Goran Makunčević i Nenad Beserovac
Osvećenje - Dublje: Otvorena nova zdravstvena ambulanta
Ambulantu je osveštao prota Uroš Živković
Unutra - Dublje: Otvorena nova zdravstvena ambulanta
Svečanosti su prisustvovali i Miroslav Dabić, zamenik predsednika Opštine, Nikola Đurković, pomoćnik predsednika Opštine, Dušan Tufegdžić, direktor Direkcije za poljoprivredu i Matija Milovanović, direktor Direkcije za građevinsko zemljište

Osvećenje1 - Dublje: Otvorena nova zdravstvena ambulanta

Zahvalnica Žilcu - Dublje: Otvorena nova zdravstvena ambulanta
Dr Goran Makunčević je uručio zahvalnicu Živodaru Radukiću
Coka i Žilac - Dublje: Otvorena nova zdravstvena ambulanta
Darodavci placa na kojem je izgrađena ambulanta – Milanka i Živodar Radukić
Ispred - Dublje: Otvorena nova zdravstvena ambulanta
Zaposleni u zdravstvenoj ambulanti u Dublju sa Živodarom i Milankom Radukić i predsednikom Opštine

Osoblje - Dublje: Otvorena nova zdravstvena ambulanta

Ambulanta spolja1 - Dublje: Otvorena nova zdravstvena ambulanta

Zilac i Coka - Dublje: Otvorena nova zdravstvena ambulanta

Related Images: