salter - На шалтер само са личном картом: Службеници грађанима бесплатно прибављају документа
ИСТАКНУТО ТРАКА

На шалтер само са личном картом: Службеници грађанима бесплатно прибављају документа

pin - На шалтер само са личном картом: Службеници грађанима бесплатно прибављају документа

Нема више потребе да се грађани шетају по државним органима да би прибавили неопходна документа за остваривање својих права. Од данас то ће уместо њих радити службеници општинске управе. Странка на шалтеру треба да има само личну карту или здравствену књижицу, а све потребне „папире“ добиће од службеника бесплатно!

Службеници општинске управе ће уместо грађана да прибављају неопходну документацију која већ постоји у службеној евиденцији државних органа.

Поједина документа  управа ће прибављати електронском разменом, а од установа са којима није информационо „повезана“  (катастар, пореска управа, Центар за социјални рад и друге ) прибављаће по службеној дужности, док се документа која постоје у електронској бази општинске управе добијају одмах.

У општинској управи је договорено да се размена података, уколико није електронским путем, обавља свакодневно са државним органима који су на подручју општине Богатић и када је то могуће урадити у истом дану.

Ипак је, у ситуацији када треба прибавити докуменат од органа који није умрежен у информациони систем општинске управе, остављен рок од три дана да се он добије из службене евиденције тог органа прибави.

Странкама је остављена могућност да сами прибаве неопходна документ  и  у том случају ће потписати изјаву да их орган управе не прибавља уместо њих.

Д.Г.

Related Images: