Komunalno - Komunalno tužilo 350 dužnika, spremaju tužbe za još 200!
ИСТАКНУТО ТРАКА

Komunalno tužilo 350 dužnika, spremaju tužbe za još 200!

pin - Komunalno tužilo 350 dužnika, spremaju tužbe za još 200!

Ko ne plaća komunalne usluge rizikuje da bude utužen i da dug plati sa većim troškovima izvršitelja!

JKP „Bogatić“ je tužilo 350 dužnika koji ne plaćaju vodu i odnošenje smeća, a u postupku za utuženje je još 200 neredovnih platiša – saznajemo u preduzeću.

Račune podjednako  ne plaćaju dobrostojeći korisnici usluga i sirotinja – dodaju u JKP „Bogatić“ navodeći da zbog nasleđenih dugovanja i neefikasnosti u njihovoj naplati u ranijem periodu imaju oko 26 miliona dinara nenaplaćenih usluga, dok su za 9 miliona dinara duga sa 350 korisnika usluga sklopljeni ugovori o odloženom plaćanju.

Preduzeće i dalje daje mogućnost da se stari dug reprogramira uz redovno plaćanje tekućih obaveza.

Related Images: