Porez na imovinu Naslovna - Стижу решења за порез на имовину - трећа рата доспева до 15. августа
ИСТАКНУТО ТРАКА

Стижу решења за порез на имовину – трећа рата доспева до 15. августа

pin - Стижу решења за порез на имовину - трећа рата доспева до 15. августа

Одсек локалне пореске администрације Општинске управе израдио је решења о висини пореза на имовину у овој години.

Први су решења добили порески обвезници у Бановом Пољу и Црној Бари, а током ове седмице примиће их и грађани, власници предузетничких радњи  предузећа у свим осталим насељима.

У одсеку је урађено око 11000 решења. Број пореских обвезника је знатно већи него ранијих година пошто је ажурирана база података пописом непријављених објеката за опорезивање.

Порез на имовину се плаће у четири рате, тромесечно, а наредна за плаћање доспева до 15. августа.

Порески обвезници су досад били обавезни да плате две доспеле рате у висини аконтација из прошле године.

За неблаговремено уплаћен порез Одсек локалне пореске администрације ће зарачунавати камату и покренути прекршајни поступак.

Д.Г.

Related Images: