Deponija Naslovna - КОМУНАЛНО ЋЕ САКУПЉАТИ СМЕЋЕ И У ГЛУШЦИМА, УЗВЕЋУ, СОВЉАКУ И ДУБЉУ
ИСТАКНУТО ТРАКА

КОМУНАЛНО ЋЕ САКУПЉАТИ СМЕЋЕ И У ГЛУШЦИМА, УЗВЕЋУ, СОВЉАКУ И ДУБЉУ

pin - КОМУНАЛНО ЋЕ САКУПЉАТИ СМЕЋЕ И У ГЛУШЦИМА, УЗВЕЋУ, СОВЉАКУ И ДУБЉУ

Представници Месне заједнице Глушци и радници ЈКП „Богатић“ од јуче анкетирају мештане овог села и склапају уговоре о сакупљању и одношењу смећа.

– Набавком новог аутосмећара створили су се услови за проширење  услуге одношења смећа, коју сада обављамо у Богатићу, Белотићу и Метковићу, на остале месне заједнице које су од нас то и захтевале. Након што је Скупштина општине усвојила измену програма пословања одмах смо кренули са обавештавањем грађана и потписивањем уговора. Осим Глушаца, где је потписивање уговора у току, одношењем смећа планирамо да буду обухваћени и Узвеће, Совљак и Дубље – каже Слободан Ђурковић, директор ЈКП „Богатић“.

Услов је да најмање 80 посто домаћинстава потпише уговор. ЈКП „Богатић“ ће обезбедити џакове за сакупљање смећа, а заинтересованим домаћинствима понудити да на рате набаве канте. Радници ЈКП ће једном недељно смеће одвозити на депонију у Богатићу.

Цена за домаћинство је 275 динара, а за предузетнике, занатске и угоститељске радње 22,50 динара по метру квадратном, без пореза (десет посто).

Проширењем услуге одношења смећа требало би, већ наредне године, да се створе услови за затварање сеоских депонија у селима.

Д.Г.

Related Images: