Naslovna komunalno majstori - СУБВЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - МРТВО СЛОВО НА ПАПИРУ
ИСТАКНУТО ТРАКА

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ – МРТВО СЛОВО НА ПАПИРУ

pin - СУБВЕНЦИЈЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - МРТВО СЛОВО НА ПАПИРУ

ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИСАНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ ЈОШ УВЕК МРТВО СЛОВО НА ПАПИРУ

 Усвојили одлуку, али је не спроводе

 

За могућност субвенционисања комуналних услуга (утрошена вода и одношење смећа) сиромашни грађани сазнали из наших новина. Када су покушали да остваре ово право, које је омогућено пре осам месеци усвојеном одлуком Скупштине општине о правима и услугама социјалне заштите – појавили су се проблеми.

 

Млади брачни пар, са рачуном и опоменом пред искључење са водоводне мреже због неплаћених услуга, у канцеларији директора ЈКП „Богатић“ тражи право на субвенцију за комуналне услуге.

– Чули смо – кажу – да можемо да платимо половину рачуна за изношење смећа и утрошену воду, јер смо корисници новчане социјалне помоћи.

Директор објашњава да Јавно комунално предузеће није место где се захтеви подносе. Упућује младе супружнике да старе обавезе уплате на благајни предузећа, а да се о остваривању права на субвенционисане услуге информишу у општини или Центру за социјални рад.

Осам месеци након што је Скупштина општине 25. децембра 2015. године усвојила Одлуку о правима и услугама социјалне заштите, нико још није остварио право на субвенцију за комуналне услуге. О одлуци се мало знало (ко чита „Службени лист Општине“?), све до једног од ранијих бројева нашег листа. Након тога десетак људи је поднело захтев за остваривање овог права, али га нико још није остварио већ и даље морају да плате пуне износе рачуна за утрошену воду и одношење смећа, уместо да 50 посто буде субвенционисано из општинског буџета.

Зашто?

Одлуку о правима и услугама социјалне заштите донела је Скупштина општине, а чланом 42. је предвиђено да се „поступак за остваривање права покреће на захтев странке и по службеној дужности. Центар за социјални рад покреће поступак по службеној дужности на своју иницијативу или поводом иницијативе грађана или овлашћених органа и других правних и физичких лица.“

„Захваљујући“ овако широкој лепези оних који могу да иницирају и покрећу поступак, ништа се није ни урадило на примени одлуке. Иако би логичније било да скупштинску одлуку спроводи општински орган управе, надлежност је пренета Центру за социјални рад. Ова (републичка) установа није покренула ни један поступак, а колико нам је познато ни други „овлашћени органи, правна и физичка лица“. Произилази да је усвајањем одлуке испуњена форма, а што се одлука у пракси не спроводи – није уопште битно.

Центар за социјални рад се први пут сусреће са правом на субвенције за комуналне услуге, па је логично да је потребно време за упознавање са праксом других установа које имају искуства у остваривању овог права. Али, зар су потребни месеци?

Онда се долази и до новог момента. Радницима Центра који буду обрађивали захтеве и писали решења, тај посао се мора платити пошто ће га обављати изван радног времена и преко својих редовних надлежности.

Одлука, чије усвајање се може похвалити јер омогућава најсиромашнијим грађанима да уштеде који динар за комуналне услуге, случајно или намерно се искомпромитовала и још увек је само слово на папиру.

Као да они који су је донели и који су надлежни да је спроведу, то и не желе.

Или се, благо речено, нису потрудили да великом броју сиромашних суграђана омогуће субвенције за комуналне услуге тако што ће их информисати о њиховим правима, објаснити процедуру како да га остваре и поједноставити поступак. Да је све то урађено, локална самоуправа би заиста била сервис својих грађана.

Д. Грујић

Права и услуге

 

Скупштинском одлуком су одређена четири права у области социјалне заштите из недлежности локалне самоуправе (једнократне помоћи, накнад трошкова сахрањивања, субвенције код јавних предузећа и бесплатан оброк у народној кухињи) као и шест услуга: привремени смештај жртава породичног насиља, социјално становање у заштићеним условима, дневни боравак за децу, омладину и одрасла лица са сметњама у развоју, дневни боравак за одрасла и стара лица, саветодавно-терапијске и правне услуге и услуге сос телефона и помоћ у кући.

Ко има право на субвенцију

Члан 10.

 

Установљава се право на субвенције за грађане код Јавног комуналног предузећа „Богатић“ у износу од 50% накнаде за изношења смећа и испоруку воде.

Под накнадом у смислу става 1. овог члана подразумева се искључиво накнада за текући месец, без заосталих дугова, с тим што је накнада за месечну потрошњу испоруке воде  ограничена на 3 метра кубна по члану, а највише за шест чланова породице.

Право на субвенције код јавних предузећа има појединац, односно породица под условом да:

 • по члану породичног домаћинства немају приход за претходни месец већи, од 13.000,00 динара,
 • подносилац захтева који је пензионер, живи сам и има најнижу пензију у Републици Србији за претходни месец, за категорију запослених, укључујући и професионална војна лица и пензионере самосталних делатности,
 • укупан приход породице за претходни месец према броју чланова породице не прелази износ и то:
 • за подносиоца износ минималне зараде у Републици Србији
 • а за сваког наредног члана 13.000,00 динара ако се у породици налази лице које је:
 1. параплегичар са 70% инвалидитета и више,
 2. дистрофичар са 70% инвалидитета и више,
 3. лице оболело од церебралне и дечије парализе са 70% инвалидитета и више,
 4. цивилни инвалиди рата са 70% и више телсног оштећења,
 5. глуво лице са 70% и више телесног оштећење,
 6. слепо лице IV и V категорије
 7. друга лица са 70% инвалидитета и више.

4) Не поседује други стамбени простор осим стамбеног простора који за подносиоца захтева износи 45 метара квадратних, а за сваког наредног члана породице још 10 метара квадратних, осим за сеоска домаћинства код којих нема ограничења у погледу површине стамбеног простора,

5) не поседује друге објекте осим гараже која се користи као гаражно место

6) не поседује или користе више од 1 хектара земље,

7) не поседује покретну имовину веће вредности, а према процени стручног радника у складу са методама социјалног рада и социјане заштите.

 

 

Related Images: