Sud naslovna - Бивша радница тужила Центар за социјални рад у Богатићу
ИСТАКНУТО ТРАКА

Бивша радница тужила Центар за социјални рад у Богатићу

pin - Бивша радница тужила Центар за социјални рад у Богатићу

Након што јој је истекао уговор о ангажовању на одређено време до повратка радника са породиљског одсуства, В.В. наставила да ради у Центру за социјалну рад и сада од суда тражи да јој рад на одређено радно време прерасте у стални радни однос. Уговор о раду истекао 19. октобра, а решење о престанку ангажовања на замени породиље уручено  2. новембра.

Центар за социјални рад ће се поново наћи на суду. Након што је Апелациони суд пресудио да се бившем директору З.П. због незаконитог отказа исплати око 30.000 евра, и након што је он поднео нову тужбу за исплату отпремнине, прошле недеље тужбу је судској јединици Основног суда у Богатићу предала и социјална радница В.В..
Она тражи да суд утврди прерастање радног односа на одређено време у стални радни однос.
В.В. је у Центру за социјални рад радила од 10. децембра 2014. до 19. октобра ове године, на замени раднице која је на породиљском боловању. Радница која је у сталном радном односу је по завршетку породиљског одсуства почела да ради 20. октобра, а В.В. је и даље наставила да долази на посао и ради послове које је радила док је важио уговор о раду на одређено време
Центар није склопио никакав нови уговор о раду са В.В. нити било какав други уговор којим би се њен радни статус правно регулисао, а решење о престанку радног односа на одређено време уручио тек 2. новембра, са 19. Октобром као датумом када је радни однос престао.
Она је, међутим, тужила своју установу позивајући се управо на чињеницу да је по истеку радног односа на одређено време наставила да обавља исте послове.
В.В. је, практично, у државној установи после 19. октобра радила на црно, али је, како ствари стоје, закон на њеној страни.
Према Закону о раду, када запослени на одређено време остане да ради код послодавца пет радних дана након истека времена за које је закључен уговор на одређено време, сматра се да је радни однос заснован на неодређено време.

Д.Г.

Related Images: