JKP Dvoriste - Комунално предузеће за годину дуплирало добит!
ИСТАКНУТО ТРАКА

Комунално предузеће за годину дуплирало добит!

pin - Комунално предузеће за годину дуплирало добит!

[bws_googleplusone display=“plusone,share“]

Тренд успешног пословања у ЈКП „Богатић“ је настављен, што је потврдило свођење рачуна на крају прошле године. Повећани су обим посла, пословни приходи и удвостручена добит у односу на 2015. годину. Све то је заслуга 41 сталног радника и десетак повремено ангажованих, са успешним менаџментом и директором Слободаном Ђурковићем.

 

 

У 2016. години пословни приход ЈКП „Богатић“ је већи за три милиона него претходне године, а раст расхода је заустављен, што је резултирало да добит на крају године буде дупло већа – 1,49 милиона динара. Половину добити, по одлуци надзорног одбора, вратили су у општинску касу.

– Уштедели смо на трошковима тако што су радници урадили све што је могло да не бисмо плаћали добављачима. Материјал смо куповали, али добром организацијом унутар предузећа и поред повећаног обима посла, радници су обавили реконструкцију мреже у Улици Мије Јовановића, уређење паркинга и дела ограде на гробљу, као и парцелизацију гробних места. На изворишту су обавли послове уређења објекта, затим на сточној пијаци су реконструисали колску вагу, кров и фасаду, изградили гаражни простор, а на зеленој пијаци заменили столарију и реконструисали санитарни чвор – каже директор Слободан Ђурковић истичући велико залагање радника.

Пословни резултат је тим већи када га је остварило свега 52 радника, а обим услуга које се обављају од радније, са новим које су предузећу додељене се знатно увећао.

Предузеће опслужује 3400 домаћинстава на подручју општине Богатић из којих се односи смеће. Значајно повећање је и када су у питању одношење фекалних вода, број сахрана са ископом раке и закуп гробних места.

– У 2016. години имали смо и више значајних инвестиција, као набавку аутосмећара и комбиноване машине-ровокопача, а завршили смо и нови бунар који ће уз постојећа три повећати капацитет изворишта пијаће воде – рекао је Ђурковић.

После гашења Дирекције за грађевинско земљиште, ово предузеће се обавезало да извршава неколико нових послова. Уз одржавање прве зоне Богатића, радници ЈКП „Богатић“ обављају и уређење на сеоским гробљима и привремених депонија у месним заједницама. Ту су и послови зоохигијене, а кад буде завршено техничко опремање обављаће и одржавање јавне расвете.

Д.Г.

Related Images: