Vandalizam u vrticu - И ДЕЦА СА СЕЛА МОГУ У ВРТИЋ - МАЈКЕ СА СЕЛА ВИШЕ НИСУ ДИСКРИМИНИСАНЕ, АЛИ JOШ УВЕК НИ ПОТПУНО РАВНОПРАВНЕ
ИСТАКНУТО ТРАКА

И ДЕЦА СА СЕЛА МОГУ У ВРТИЋ – МАЈКЕ СА СЕЛА ВИШЕ НИСУ ДИСКРИМИНИСАНЕ, АЛИ JOШ УВЕК НИ ПОТПУНО РАВНОПРАВНЕ

pin - И ДЕЦА СА СЕЛА МОГУ У ВРТИЋ - МАЈКЕ СА СЕЛА ВИШЕ НИСУ ДИСКРИМИНИСАНЕ, АЛИ JOШ УВЕК НИ ПОТПУНО РАВНОПРАВНЕ

ЖЕНЕ НА СЕЛУ  – Унапређење положаја путем медија (8)

Стварање бољих услова за живот у селима, као некада, не подразумева само добре путеве, електричну мрежу, школу и амбуланту. Савремени живот на селу укључује много тога што би младе девојке одвратило од одласка у град, а ако остану да живе на селу, „ситнице“ које су доступне у граду  учини га лакшим, привлачнијим и – цивилизацијским.

МАЈКЕ И ДЕЦА СА СЕЛА КОНАЧНО СИСТЕМСКИ ВИДЉИВИ

Живот младе мајке из једног села, која живи у породичном домаћинству са супругом и његовим родитељима, био би другачији када би у селу радио вртић.

– Имамо трогодишњег дечака и једноставно тешко можемо да се организујемо од када су се свекар и свекрва разболели. Сасвим другачије је било док су били здрави, помагали су нам и као већини  бака и дека су били десна рука у подизању детета – прича ова мајка.

Од недавно се сналазе „смишљајући различите комбинације“ – коме и колико дуго могу оставити дете на чување да би обављали послове на њиви, као и свакодневне обавезе у домаћинству. Неки послови, једноставно, не могу да се одложе,  а детету је потребна целодневна нега и пажња и није лако ускладити обавезе у домаћинству и родитељство.

Њихова пријава на конкурс за боравак детета у вртићу у Богатићу на прошлом конкурсу није ни разматрана. За конкурс је њихово дете било невидљиво. Ни они нису били „видљиви“ у систему само зато што се баве пољопривредом.

Broj dece statistika - И ДЕЦА СА СЕЛА МОГУ У ВРТИЋ - МАЈКЕ СА СЕЛА ВИШЕ НИСУ ДИСКРИМИНИСАНЕ, АЛИ JOШ УВЕК НИ ПОТПУНО РАВНОПРАВНЕ
Графикон – број рођене деце 2015-2017. године

Случај ове мајке није усамљен, па је за сваку похвалу што ни она као и остале младе мајке које живе у пољопривредним домаћинствима неће бити дискриминисане. Наиме, тек усвојеним правилима која одређују услове за конкурисање и пријем деце у Предшколску установу „Слава Ковић“ у Богатићу, први пут је отворена могућност да вртић похађају и деца из регистрованих пољопривредних газдинстава.

– Тачно је да деца из пољопривредних газдинстава до сада нису бодована приликом одлучивања о пријему у установу. Убудуће они ће равноправно конкурисати и бити бодовани. Уколико су оба родитеља регистровани пољоприведни произвођачи оствариће 40 бодова као и родитељи који су запослени. Уколико је један родитељ регистрован у газдинству дете ће остварити 20 бодова – објашњава Јанко Миловановић, директор ПУ „Слава Ковић“.

Оваквом одлуком родитељи пољопривредни произвођачи нису  изједначени са радницима у радном односу. Миловановић образлаже да је пољопривредници ипак не морају, као радници, да одсуствују од куће за време радног времена и да један родитељ може да остане са дететом.

Позитиван искорак је што су родитељи из категорија пољопривредника  први пут препознати.  Ипак, младе жене које су мајке и раде у пољопривредном газдинству овом одлуком нису изједначене са мајкама које су у радном односу.

Да ли само због тога што за свој рад не примају плату?

Због тога, али и других, раније донетих прописа као што је онај који прописује да у  пољопривредном домаћинству може да буде само један носилац домаћинства, а други чланови домаћинства би требало да буду пријављени као радници. С обзиром да пољопривредници тешко измирују обавезе за порезе и доприносе за носиоца газдинства, занемарљив је број домаћинстава у којима оба члана домаћинства  имају пензијско-инвалидско и здравствено осигурање.

То практично значи да, према бодовној листи, дете из породице која се бави пољопривредном углавном може да добије максимално 20 бодова (за једног родитеља).

Бодови, бодовне листе и листе чекања могли би да буду прошлост када би капацитет Предшколске установе омогућио да у њој бораве сва деца чији родитељи то пожеле.

У ВРТИЋУ МАЛО МЕСТА – СВАКО ДРУГО ДЕТЕ „ИСПОД ЦРТЕ“

Нажалост, сасвим је другачије. На овогодишњем конкурсу за упис малишана у јаслице и полудневни боравак свако друго дете остало „испод црте“.

– Билo je 54 слoбoднa мeстa у jaслицaмa и пoлуднeвнoм бoрaвку, a стиглo je 109 пријава. Нajвeћe интeрeсoвaњe je зa смeштaj у jaслицaмa, гдe je уписaнo 21 дeтe, a 18 je oстaлo нa листи чeкaњa – рeчeнo je у Прeдшкoлскoj устaнoви „Слaвa Кoвић“ у Бoгaтићу.

У три јаслене групе у вртићу смештено је 67 деце, а у пет  васпитних  група  целодневног  боравка, укључујући и предшколце 150, тако да целодневни боравак има укупно 217 деце. У шест група полудневног боравка у Богатићу, Бадовинцима, Бановом Пољу и Глушцима има 98 малишана.

Statistika vrtic1 - И ДЕЦА СА СЕЛА МОГУ У ВРТИЋ - МАЈКЕ СА СЕЛА ВИШЕ НИСУ ДИСКРИМИНИСАНЕ, АЛИ JOШ УВЕК НИ ПОТПУНО РАВНОПРАВНЕ
Табела – капацитет ПУ „Слава Ковић“ у Богатићу

Да је капацитет Предшколске установе више него скроман, иако је на подручју општине Богатић све мање деце (стопа природног прираштаја је -9), потврђују званични статистички подаци.

У 2017. години у вртићу је боравило 12 одсто од укупног броја деце узраста до три године и 32,9 одсто деце узраста од три године до поласка у припремни предшколски програм. Укупно је у вртићу боравило 257 малишана, а то је за 66 више од капацитета установе.

После завршетка изградње вртића у Белотићу и Бадовинцима и доградње објекта у Богатићу биће више слободних места за малишане. Иако је централни објекат ПУ „Слава Ковић“ у Богатићу, где ни после доградње капацитет неће бити задовољавајући да се укине листа чекања.

Да ли ће родитељи малишана, на пример из Богатића, одлучити да своје дете упишу у вртић у Белотићу који ће бити завршен пре објекта у Бадовинцима?

Или ће се локална самоуправа определити да мањак слободних места у „државној“ установи надомести партнерством са приватним сектором који већ има изграђен смештајни простор у којем креветићи чекају малишане?

Д.Грујић

Пројекат суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања, ,,Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”.

Related Images: