Prinudni upravnik Naslovna - СВЕГА ПЕТ ЗГРАДА ИМА УПРАВНИКЕ - У 21 СТИЖЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИНУДНИ УПРАВНИК
ИСТАКНУТО ТРАКА

СВЕГА ПЕТ ЗГРАДА ИМА УПРАВНИКЕ – У 21 СТИЖЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИНУДНИ УПРАВНИК

pin - СВЕГА ПЕТ ЗГРАДА ИМА УПРАВНИКЕ - У 21 СТИЖЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИНУДНИ УПРАВНИК

Станари свега пет стамбених зграда су у законском року регистровали стамбену заједницу и међу собом изабрали управника, па је у преосталих 21 стамбеној згради општинска управа прошле недеље увела принудну управу.

Стамбене заједнице су регистроване и изабрани управници у по једној у Клењу и Црној Бари и у Богатићу у Мије Јовановића 29, Мике Митровића 2 и једном од два улаза у Мике Витомировића 2. Остале стамбене заједнице нису регистроване због чега ће оне добити принудног управника.

-Изабран је професионални управник из Шапца који ће бити принудни управник у 21 стамбеној згради на подручју општине. Он ће се наредних дана појавити пред станарима и донеће одлуку о трошковима текућег  одржавања  и управљања зградом које ће станари морати да плаћају. Он ће управљати стамбеном заједницом све док  станари не изаберу управника или док не закључе уговор о професионалном управљању – истакли су у одељењу за урбанизам и комунално-стамбене послове.

Накнаду принудном управнику плаћају станари и она се креће од 138 динара за стамбене зграде које имају до осам посебних делова (станови, локали и гараже), 165 динара (стамбене зграде од 8 до 30 посебних делова) до 193 динара за зграде преко 30 посебних делова.

Одлуком Скупштине општине за текуће одржавање  месечно ће се плаћати 207 динара за стан и 124 динара за гаражу.

За трошкове инвестиционог одржавања општинском одлуком предвиђена је минимална месечна накнада од 1,80 динара по метру квадратног за зграде до десет година старости до 4,50 динара за зграде старије преко 30 година.

Д.Г.

 

 

Related Images: