Stranke Naslovna - МИНИСТАРСТВО: ПОРОДИЉЕ НА СЕЛУ ПЛАЋАЈУ МАЊЕ ДОПРИНОСЕ, ЗАТО МОРАЈУ ДА БУДУ ОСИГУРАНЕ ДВЕ ГОДИНЕ
ИСТАКНУТО ТРАКА

МИНИСТАРСТВО: ПОРОДИЉЕ НА СЕЛУ ПЛАЋАЈУ МАЊЕ ДОПРИНОСЕ, ЗАТО МОРАЈУ ДА БУДУ ОСИГУРАНЕ ДВЕ ГОДИНЕ

pin - МИНИСТАРСТВО: ПОРОДИЉЕ НА СЕЛУ ПЛАЋАЈУ МАЊЕ ДОПРИНОСЕ, ЗАТО МОРАЈУ ДА БУДУ ОСИГУРАНЕ ДВЕ ГОДИНЕ

ЖЕНЕ НА СЕЛУ  – Унапређење положаја путем медија (33)

Портал „Мачва Прес“ је међу првима указао на дискриминаторске одредбе Закона о финансијској подршци породици са децом, који је почео да се примењује средином ове године, у односу на мајке са села.

Законом је знатно проширен круг корисника новчане накнаде за време породиљског одсуства и неге детета, тако што је право на исплату ове накнаде признато и мајкама са села, запосленим на привременим и повременим пословима, као и предузетницама. Међутим, приметно је да је Закон предвидео да се само мајкама у пољопривредним газдинствима висина накнаде за исплату израчунава на основу осигурања у последње две године.

У другим случајевима овај период је годину дана, односно 18 месеци.

Повереница за заштиту равноправности је упутила иницијативу Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, за измену Закона о финансијској подршци породици са децом, поред осталог и због дискриминације мајки из руралних подручја (пољопривредница) у погледу накнаде за време породиљског боловања. Такође, упућена је и иницијатива Уставном суду за оцену установности појединих одредби Закона о финансијској подршци породицама са децом.

Тумачење о овој, још увек у јавности актуелној теми потражили смо и у Министарству за рад, запошљавања и борачка и социјална питања.

– Пољопривреднице које су постале мајке, односно добиле децу су у ранијем периоду биле у неповољнијем положају у односу на друге породиље, јер нису добијале предвиђене надокнаде. Управо одредбама Закона о финансијској подршци породици са децом, жене носиоци породичног пољопривредног газдинства уживају права на остале накнаде по основу рођења и неге и посебне неге детета а основица за овакву накнаду рачуна се на основу периода од 24 месеца пре рођења детета. Обрачунати период за основицу је већи него код осталих категорија корисница због тога што су доприноси ове врсте мањи па је ради формирања реалне основице потребан дужи временски период обрачуна – одговорила је Стана Божовић, државна секретарка.

По овоме се може закључити да ће иницијатива поверенице за заштиту равноправности о измени законских решења која се тренутно примењује остати без одговора.

Такође, очигледно је да се држава  проширењем права на исплату накнаде за време породиљског одусуства (када су у питању пољопривреднице) још једном само декларативно изјаснила за побољшање суморне демографске слике.

Наиме, због тога што нису осигуране, каквих је највећи број, младе жена на селу које роде дете и даље остају – на маргини.

Д. Грујић

Пројекат суфинансиран из буџета Републике Србије – Министарства културе и информисања, ,,Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”.

Related Images: