Naslovna otpad zaposljavanje - УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ - ШАНСА ЗА НОВА РАДНА МЕСТА
ЗЕЛЕНА МАЧВА ИСТАКНУТО ТРАКА

УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ – ШАНСА ЗА НОВА РАДНА МЕСТА

pin - УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ - ШАНСА ЗА НОВА РАДНА МЕСТА

Унапређење управљања отпадом које је ефикасније из године у годину отвара могућности новог запошљавања у комуналној делатности.

Управљање отпадом је међу најважнијим пословима ЈКП „Богатић“. Радници овог предузећа свакодневно односе комунални отпад из више од 8000 домаћинстава на подручју општине Богатић, служба зоохигијене је ангажована на безбедном уклањању анималног отпада, а уз ангажовање сопствене механизације редовно се одржавају привремене депоније и уклања отпад са дивљих депонија.

Odnosenje otpada teren1 - УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ - ШАНСА ЗА НОВА РАДНА МЕСТА

– На овим пословима је ангажован највећи број радника на редовним пословима, као и на ванредним ситуацијама као што су интервенције на гашењу пожара на депонијама. Због великог обима посла неминовно је запошљавање нових радника, првенствено још најмање 10 радника, од којих два возача – истичу у ЈКП „Богатић“.

Управљање отпадом, осим што је важна делатност у заштити животне средине, очигледно је терен за ново запошљавање.

-По закону предузеће субвенционише локална самоуправа, а новац из општинског буџета наменски се користи за инвестиције у машине и опрему. Део потребних средстава обезбеђује предузеће из сопствених прихода или кредитним задужењем. Такође, део опреме и механизације се набавља кроз пројекте Европске уније што истовремено ствара могућности за проширење делатности и унапређење управљања отпадом, као и ново запошљавање. Континуирано инвестирање тако сврстава предузеће међу перспективније у сфери запошљавања и више није срамота бити запослен као комуналац – додају у ЈКП „Богатић“.

У ЈКП „Богатић“ ради 52 радника на неодређено време и до 10 радника на одређено време.

Д.Г.

Related Images: