Naslovna Macvo moja - ВИДЕО: "МАЧВО МОЈА РОДНА И БОГАТА"
"НА ГЛАС И БАС" ИСТАКНУТО МАЧВА ПРЕС ТВ ТРАКА

ВИДЕО: „МАЧВО МОЈА РОДНА И БОГАТА“

pin - ВИДЕО: "МАЧВО МОЈА РОДНА И БОГАТА"
BANER SUFINANSIRANJE 1 - ВИДЕО: "МАЧВО МОЈА РОДНА И БОГАТА"

Традиционалне песме из Мачве најчешће су се певале на прелима. Стихови су описивали важне догађаје у животу људи, догађаје из живота, послове којима су се бавили, а честа тема су срећне и несрећне љубави младих.

Незаобилазна тема бројних песама је поднебље у којем су настајале – равна Мачва, реке Дрина и Сава и планина Цер.

На основу сачуваних записа стихова и мелодија у етномузиколошкој збирци Љубинка Миљковића примећује се да су становници различитих села другачије певали исту песму на исту мелодију. Преносећи се са колена на колено, певачи су мењали речи, дописивали стихове, па и целе припеве и строфе.

„Мачво моја родна и богата“ је песма за коју нису карактеристичне ове промене. Послушајте како ову песму изводе „Дубљанске лоле“ заједно са певачима из Црне Баре.

Видео и монтажа: Милинко Илић

Related Images: