Vece 18 12 2022 - ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ СТУДЕНТИМА КОЈИ НИСУ ДОБИЛИ СТИПЕНДИЈЕ
ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ СТУДЕНТИМА КОЈИ НИСУ ДОБИЛИ СТИПЕНДИЈЕ

pin - ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ СТУДЕНТИМА КОЈИ НИСУ ДОБИЛИ СТИПЕНДИЈЕ

На 34. седници Општинског већа општине Богатић, којом је председавао Теодор Теодоровић, разматрано је 17 тачака дневног реда.


Чланови Општинског већа су једногласно утврдили предлог Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Богатић за период од 2023. до 2027. године и донели Програм за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе општине Богатић за 2023. годину.


Донета су решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској установи „Слава Ковић“ Богатић за 2023. годину, о додели једнократне новчане помоћи студентима који нису остварили право на студентске стипендије за школску 2022/2023 годину, као и финансијски планови председника општине, Општинског већа, Скупштине општине, Општинског правобранилаштва и Општинске управе општине Богатић за 2023. годину.


Веће је дало претходну сагласности на Предлог друге измене и допуне Правилника о раду Ј.К.П. „Богатић“ и донело закључак о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији
послова Ј.К.П. „Богатић“ Богатић.

Related Images: