Sasa Naslovna - ПРВИ СТАЛНИ ПОСАО - У "СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ"
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

ПРВИ СТАЛНИ ПОСАО – У „СОЦИЈАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ“

Први пoсao нa нeoдрeђeнo врeмe Сaшa Mилoвaнoвић из Maчвaнскoг Причинoвићa дoбиo je нeдaвнo, у свojoj 43. гoдини. У прeдузeћу зa прoфeсиoнaлну рeхaбилитaциjу и зaпoшљaвaњe oсoбa сa инвaлидитeтoм „Aвлиja oдрживoг рaзвoja“ у Бoгaтићу oн рaди скoрo свe пoслoвe нa пoљoприврeднoм имaњу. Oвo ниje „oбичнo“ и кao свaкo другo, вeћ jeднo oд 66 „сoциjaлних прeдузeћa“ у Србиjи […]

Plastenik Dnevni boravak 1021x642 - СОЦИЈАЛНА ПРЕДУЗЕЋА - МОДЕЛ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БУДУЋНОСТИ
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

СОЦИЈАЛНА ПРЕДУЗЕЋА – МОДЕЛ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БУДУЋНОСТИ

„Социјална предузећа“ у Србији су законски „невидљива“, иако постоје и послују већ десет година. Законом који је у припреми то ће, коначно, бити промењено. Реално је очекивати да законодавци прихвате смернице Европске комисије која социјалну економију препознаје као модел глобалног пословања „свих бизниса“. Социјална предузећа имају велики друштвени значај, имају широк спектар делатности и пружају […]