OTPAD - Opasan otpad u Bogatiću!?
ИСТАКНУТО ТРАКА

Opasan otpad u Bogatiću!?

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije objavilo je na svom sajtu 19. februara obaveštenje o prijemu zahteva prirvrednog društva “TAB BATERIJE“ d.o.o.  iz Zemuna, za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada (olovne baterije i akumulatori) u Bogatiću, na lokaciji katastarska parcela broj 3837. U Saopštenju Ministarstva se navodi da će se obavljati skladištenje […]