OTPAD - Opasan otpad u Bogatiću!?
ИСТАКНУТО ТРАКА

Opasan otpad u Bogatiću!?

pin - Opasan otpad u Bogatiću!?

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije objavilo je na svom sajtu 19. februara obaveštenje o prijemu zahteva prirvrednog društva “TAB BATERIJE“ d.o.o.  iz Zemuna, za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada (olovne baterije i akumulatori) u Bogatiću, na lokaciji katastarska parcela broj 3837.

U Saopštenju Ministarstva se navodi da će se obavljati skladištenje otpada, odnosno prijem i sortiranje otpadnih materijala, merenje i evidentiranje otpada, transportno manipulativne operacije, prateći tehnološki postupci i otprema materijala.

Uvid u zahtev može se izvršiti u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Obaveštenje se nalazi na linku http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenje-o-prijemu-zahteva-za-izdavanje-dozvole-za-skladistenje-opasnog-otpada-olovne-baterije-i-akumulatori-privrednog-drustva-tab-baterije-d-o-o/

Mišljenja i predloga se mogu dostaviti u roku od  mesec dana od datuma objavljivanja oglasa na e-mail: jelena.tesla@eko.minpolj.gov.rs

Related Images: