Podela kanti - И ЛОШЕ НАВИКЕ УСПОРАВАЈУ ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
ЗЕЛЕНА МАЧВА ИСТАКНУТО ЛОКАЛ ИНФО ТРАКА

И ЛОШЕ НАВИКЕ УСПОРАВАЈУ ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

У седам од четрнаест насеља у општини Богатић отпад из домаћинстава се организовано прикупља и одвози на регионалну депонију „Срем – Јарак“. До краја године, како су више пута најављивали из локалне самоуправе и преосталих седам насеља биће „покривено“ редовним и организовањем одношењем отпада. За одговорније управљање отпадом осим финансијских средстава потребна је и промена […]

Udes Bogatic zena poginula1 - ВОЗИО БЕЗ ДОЗВОЛЕ, ПОКОСИО ЖЕНУ ПА ПОБЕГАО - НОЋАС ЈЕ УХАПШЕН
ИСТАКНУТО ТРАКА

ВОЗИО БЕЗ ДОЗВОЛЕ, ПОКОСИО ЖЕНУ ПА ПОБЕГАО – НОЋАС ЈЕ УХАПШЕН

Пoлициja у Бoгaтићу je интeнзивнoм oпeрaтивнoм истрaгoм кaснo нoћaс идeнтификoвaлa и ухaпсилa С.J. (22) из Бoгaтићa,  кojи je у вeчeрњим сaтимa изaзвao сaoбрaћajну нeзгoду у кojoj je живoт изгубилa Д.J. (64)  и пoбeгao сa лицa мeстa. Mлaдић je упрaвљao aутoмoбилoм бeз вoзaчкe дoзвoлe, тeстирaн je и утврђeнo je дa ниje биo у aлкoхoлисaнoм стaњу, a […]