Svadba19 1000x642 - АДВОКАТ РАДОСАВ ШОБИЋ: ТРАДИЦИЈА И ОБИЧАЈИ НЕ ДИСКРИМИНИШУ ЖЕНЕ
ЖИВОТ ТРАКА

АДВОКАТ РАДОСАВ ШОБИЋ: ТРАДИЦИЈА И ОБИЧАЈИ НЕ ДИСКРИМИНИШУ ЖЕНЕ

У нe тaкo дaлeкoj прoшлoсти жeнe су, пo зaкoну и стрoгим пaтриjaрхaлним пoрoдичним oднoсимa, билe искључeнe из нaслeђивaњa имoвинe. Друштвeнe oкoлнoсти су сe прoмeнилe, oнe дaнaс мoгу дa oдлучуjу кo ћe дa нaслeди зeмљу или кућу, aли трaдициoнaлни стeрeoтипи  су тoликo дубoкo укoрeњeни  дa сe свaкa другa жeнa нa oстaвинскoj рaспрaви oдричe свoг дeлa нaслeдствa […]

Detalj Ivantic - ЗАКОН ДИСКРИМИНИШЕ МАЈКЕ СА СЕЛА - САМО ЊИМА ЈЕ УСЛОВ ЗА ПОРОДИЉСКУ НАКНАДУ ДВЕ ГОДИНЕ ОСИГУРАЊА
ИСТАКНУТО ТРАКА

ЗАКОН ДИСКРИМИНИШЕ МАЈКЕ СА СЕЛА – САМО ЊИМА ЈЕ УСЛОВ ЗА ПОРОДИЉСКУ НАКНАДУ ДВЕ ГОДИНЕ ОСИГУРАЊА

[bws_googleplusone] ЖЕНЕ НА СЕЛУ  – Унапређење положаја путем медија (5) Декларативно залагање за демографски опоравак држава је преточила у Закон о финансијској подршци породици са децом, али се, када је у питању породиљско одсуство ради неге детета, на томе и остало. Законска решења којима се влада хвалила првенствено тиме што су права проширена на већи […]

Milica4 - ЖЕНЕ НА СЕЛУ: БЕЗ ПЛАТЕ РАДЕ ОД ЈУТРА ДО МРАКА
ИСТАКНУТО ТРАКА

ЖЕНЕ НА СЕЛУ: БЕЗ ПЛАТЕ РАДЕ ОД ЈУТРА ДО МРАКА

[bws_googleplusone] ЖЕНЕ НА СЕЛУ  – Унапређење положаја путем медија (1)   ЗАНИМАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИЦА НАШЕ ДРУШТВО НЕ ПРЕПОЗНАЈЕ И НЕ ПРИЗНАЈЕ. У ТОМЕ СУ КОРЕНИ БРОЈНИХ ПРИМЕРА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ЖЕНА КОЈЕ ЖИВЕ И РАДЕ НА СЕЛУ.   Aко је равноправност полова, формално, загарантована, на сваком кораку се могу уочити да жене и мушкарци немају исти статус и […]