Petronic imenovan - ИНТЕРВЈУ: НЕБОЈША ПЕТРОНИЋ, ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ - О СВИМ НОВИНАМА У УПРАВИ ОД 1.ДЕЦЕМБРА
ИСТАКНУТО ТРАКА

ИНТЕРВЈУ: НЕБОЈША ПЕТРОНИЋ, ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ – О СВИМ НОВИНАМА У УПРАВИ ОД 1.ДЕЦЕМБРА

НЕБОЈША ПЕТРОНИЋ, ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ  Од 1.децембра доста новина у општинској управи    Скупштина општине Богатић, донеће Одлуку о покретању поступка ликвидације Дирекције за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Богатић, ЈП Богатић, као  и Одлуку о престанку рада Дирекције за пољопривреду. Комплетна надлежност и послови које је обављала  Дирекција за пољопривреду биће поверени […]