Stepeniste Naslovna 1210x642 - СТЕПЕНИШТА ПРЕПРЕКА - ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ НЕДОСТУПНИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
ИСТАКНУТО ТРАКА

СТЕПЕНИШТА ПРЕПРЕКА – ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ НЕДОСТУПНИ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Иако је Законом о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом јасно прописана обавеза да се особама са инвалидитетом обезбеди приступ објектима у јавној употреби, при покушају да уђу у већину јавних установа они и даље не мог самостално да остварују своја права. Без икакве санкције, више најважнијих јавних установа чији је оснивач локална самоуправа, па чак […]

Dragica Bekic na radnom mestu 1210x642 - НЕ ВИДИ ДА ЧИТА И ПИШЕ, АЛИ РАДИ И ПОСАО ЈОЈ ЈЕ НАЈВЕЋА ПОДРШКА
ИСТАКНУТО ЈЕДНАКЕ ШАНСЕ ТРАКА

НЕ ВИДИ ДА ЧИТА И ПИШЕ, АЛИ РАДИ И ПОСАО ЈОЈ ЈЕ НАЈВЕЋА ПОДРШКА

Гoдинaмa je Дрaгицa Б. трaжилa билo кaкaв пoсao пoслe 25 гoдинa рaдa у нeкaдaшњeм „Шaбaц-прoмeту“. Када је предузеће банкротирало, породица је остала без извора прихода, јер је без посла остао и супруг. Сасвим „обична“ прича из периода транзиције, али у овом случају и – другачија. Наиме, Драгици се погоршало здравствен стање. Збoг дeгeнeрaтивних прoмeнa нa […]

Stranke Naslovna - ДЕСЕТ ГОДИНА ОД УВОЂЕЊА ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА: СТРАТЕШКО ОПРЕДЕЉЕЊЕ БЕЗ ДОВОЉНО ПОДРШКЕ
ИСТАКНУТО

ДЕСЕТ ГОДИНА ОД УВОЂЕЊА ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА: СТРАТЕШКО ОПРЕДЕЉЕЊЕ БЕЗ ДОВОЉНО ПОДРШКЕ

Oд 2009. гoдинe почиње значајније унапређење положаја деце са сметњама у развоју њиховим  укључивањем у систем образовања и васпитања. Закон о основама образовања и васпитања, стратегије и подзаконски акти прописали су да сва деца имају једнака права и доступност образовања без дискриминације. То значи да деца са тешкоћама и сметњама не смеју да се издвајају […]