Bogatic centar - Do posla sve teže, nezaposlenih sve više
ИСТАКНУТО ТРАКА

Do posla sve teže, nezaposlenih sve više

Na kraju prošle godine na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, ispostava u Bogatiću, bilo je 3708 nezaposlenih lica. Za dve godine, od 2013. stopa nezaposlenosti je povećana za 3 procenta. Skoro polovina nezaposlenih je bez ikakve kvalifikacije, a sa visokom stručnom spremom ima 121, sa višom 142, četvrtim stepenom stručne spreme 928, trećim stepenom stručne […]