Bogatic centar - Do posla sve teže, nezaposlenih sve više
ИСТАКНУТО ТРАКА

Do posla sve teže, nezaposlenih sve više

pin - Do posla sve teže, nezaposlenih sve više

Na kraju prošle godine na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, ispostava u Bogatiću, bilo je 3708 nezaposlenih lica. Za dve godine, od 2013. stopa nezaposlenosti je povećana za 3 procenta.

Skoro polovina nezaposlenih je bez ikakve kvalifikacije, a sa visokom stručnom spremom ima 121, sa višom 142, četvrtim stepenom stručne spreme 928, trećim stepenom stručne spreme 856 i 98 sa kvalifikacijama drugog stepena.

Za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja Opština je u budžetu za ovu godinu opredelila 1 milion dinara.

Lokalnim akcionom planom zapošljavanja predviđeno je realizovanje programa stručne prakse, sticanja praktičnih znanja, organizovanje javnih radova i subvencionisanje zapošljavanja nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih.

Ilustracija: Bogatić, izvor Facebook

Related Images: