Jama 155 CRNO 1210x642 - "ПРОБУШЕНЕ" СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ СУ НАЈВЕЋА ОПАСНОСТ
ИСТАКНУТО ПОГЛЕДИ ТРАКА

„ПРОБУШЕНЕ“ СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ СУ НАЈВЕЋА ОПАСНОСТ

Oнo штo сe у сeлимa зoвe сeптичким jaмaмa зaпрaвo су oбичнe рупe искoпaнe у зeмљи сa днoм у шљункoвитoм слojу дa би „бoљe вуклa“. Пoд сeптичкoм jaмoм сe инaчe пoдрaзумeвa двoкoмoрнa, бeтoнскa, вoдoнeпрoпуснa зaпрeминa, кaквe сe у Maчви рeткo мoгу срeсти кoд грaђaнa. Када септичка јама временом од масноћа престане да упија, онда се „паметан” […]

Skola Crna Bara voda Naslovna - У Црној Бари траже воду на већој дубини, у Глоговцу се копа нова септичка јама
ИСТАКНУТО ТРАКА

У Црној Бари траже воду на већој дубини, у Глоговцу се копа нова септичка јама

У школама у Црној Бари и Глоговцу од почетка школске године – муке са водом! У  Основној школи „Јанко Веселиновић“ у Црној Бари је веома тешка ситуација од када је прошле недеље пресушила  хидрофорска цев, па у школи није било ни капи воде. У школу је допремљен контејнер од 1100 литара, а  славине су и […]